Външното обкръжение като фактор за развитието на една фирма

В предишните статии на тази рубрика се спряхме основно върху идентифициране на външното обкръжение, в което развиваме своята дейност. Започнахме с разглеждане на пазарния сегмент, в който работим, състоянието на пазара като цяло, нашето участие и мястото ни на този пазар, както и перспективите за развитие на индустрията като цяло. За да завършим анализа на външното ни обкръжение, следва да обърнем внимание и на тенденциите на развитие на индустрията в България.
Макроикономическата обстановка в страната

Facebook comments