fbpx Какъв е инвестиционният интерес днес в България? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Какъв е инвестиционният интерес днес в България?

етикети

Енергийните компании с иновационни проекти във областта на ВЕИ и слънчева енергия имат най-голям шанс и биха предизвикали най-голям интерес на борсата. Това показва анкетно проучване на Капман Грийн Енерджи Фонд АД. На второ място с 30% следват отново иновационни проекти, но в IT сферата, като например листване на проекти от рода на Facebook. Третото място си поделят енергийни проекти от рода на ЧЕЗ, Е.ОН и компаниите, опериращи в областта на фармацията.

За да се възвърнат постепенно нивата на търговия на борсата от преди 2008 г., най-важно за анкетираните потенциални инвеститори (46%) е предлаганите проекти да носят устойчива доходност. На второ място, само с един процент по-малко (45%), са тези, които смятат, че листнатите компании трябва да бъдат по-прозрачни. Трябва да се събуди и т.нар. „Retail” или дребните инвеститори, които смалиха своите портфейли след настъпването на финансовата криза. За да има интерес към компаниите на борсата, те трябва да подобрят и своите финансови резултати, смятат 35% от анкетираните. За 29% от тях пък за раздвижването на борсата е изключително важно да бъде избран добър инвеститор. Международната макроикономическа обстановка и ситуацията в Гърция също са близко следени от част от анкетираните и до голяма степен биха повлияли при взимането на инвестиционни решения.

Секторът „Енергетика” е отбелязан от най-голям брой анкетирани като сектор с най-голям потенциал да възобнови интереса към БФБ-София. Следван е от сектора на информационните технологии и с 29 от фармацевтичния сектор. Следва „Производство. Твърде малко са посочили туризмът за перспективен от гледна точка на капиталовия пазар. Селското стопанство, иновационните проекти и финансите са посочени от анкетираните като други сектори с добър борсов потенциал.

49% от анкетираните биха предвидили от 1 до 3 години хоризонт за инвестициите си. 37% биха предвидили над 3 години и едва 8% биха предвидили до 1 година. Важно е да се отбележи, че въпреки недобрата икономическа обстановка и недобрите финансови резултати на борсата, потенциалните инвеститори са наясно, че е по-добре да предвидят сравнително по-дълъг хоризонт за своите вложения.

По отношение на доходността от инвестициите, 77% от потенциалните инвеститори предпочитат да получат от двата типа доходност – капиталова печалба и доходи от дивиденти, като капиталовата печалба е два пъти по-предпочитана от дохода от дивиденти.