fbpx Най-често купуваме хранителни стоки с дебитни карти | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Най-често купуваме хранителни стоки с дебитни карти

Най-често купуваме хранителни стоки с дебитни карти

Балканският регион бързо се приобщава към електронните разплащания, показват данните от най-новото проучване MasterIndex на Mastercard, което изследва финансовите навици и нужди на активните картодържатели. Дебитните карти са най-популярният разплащателен картов продукт в България, Сърбия, Босна и Херцеговина и Хърватия – 68% от респондентите на MasterIndex в България притежават дебитна карта, докато този процент е най-висок в Хърватия (86%). В Сърбия и Босна и Херцеговина съответно 47% и 46% от респондентите притежават дебитни карти, а 37% и 35% от тях разполагат едновременно с дебитни и кредитни карти.

Предимствата на електронните плащания като бързина, удобство и сигурност, се изтъкват от потребителите, които използват своите разплащателни карти най-малко веднъж седмично: в България процентът е 69%, в Сърбия – 77%, в Босна и Херцеговина – 88% и огромен в Хърватия – 91%.
Хранителните стоки са най-често закупуваният продукт  с дебитни карти в България, Сърбия и Босна и Херцеговина – съответно 65%, 65% и 45%, докато хърватите най-често заплащат с дебитни карти за дрехи (73%).

Облеклата също са най-разпространеният артикул, закупуван с кредитни карти в Хърватия (70%), а респондентите на MasterIndex от Сърбия и Босна и Херцеговина използват разсрочено плащане на вноски най-вече за закупуване на мебели и домакински уреди – съответно 45 и 28%.

„Проучването MasterIndex показва все по-голям брой български потребители, които редовно плащат с картите си за покупки на дребно както в големи, така и в средни и малки търговски вериги. Например, за последната година потребителите, които закупуват с дебитна карта храна в местните хранителни магазини, са се увеличили със 17% (от 47% през 2016 г. до 64% през 2017 г.), а тези, които заплащат с тях в бензиностанции – с 13% (от 17% през 2016 г. до почти 30% през 2017 г.)“, посочва Ваня Манова, мениджър на Mastercard за България и Македония. „MasterIndex показва също нарастващ брой картови плащания в ресторанти, кафенета и клубове, както и повишен интерес към приемане на карти при куриерските доставки. Всички тези резултати са категоричен показател, че потребителите са запознати с ползите, които електронните плащания носят и биха искали да се възползват от тях на все повече места.“

Изследването на MasterIndex в България, Сърбия и Босна и Херцеговина проучва и разходите на домакинствата. В България повече от 80% от разходите на домакинствата отиват за храна (65%) и сметки за комунални услуги (почти 16%). Почти 12% от българския месечен семеен бюджет се разходва за покриване на заеми.

Сръбското проучване показва, че храната и комуналните сметки заемат три четвърти от месечния бюджет – 40% от него отиват за храна и 35% за сметки. С една пета от разходите на сръбските домакинства се покриват заеми, докато разходите за деца заемат 16% от бюджета им.
Състоянието е сходно и в Босна и Херцеговина – най-големите месечни разходи на домакинствата са свързани с храна (56%), сметки за комунални услуги (44%) и покриване на заеми (39%).

 

Facebook коментари