fbpx законодателство | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
За първите шест месеца на годината строителните предприемачи са внесли в бюджета на Столична община приблизително 7.8 млн. лева от такси за разрешения за строеж на сгради.
На пазара на юридически услуги в България, за предоставянето на една и съща услуга, може да получите оферта за 100 лв. и за 10 000 лв. Разбира се, примерът е съвсем условен, но показва липсата на установени ясни правила при определянето на цените на юридическия труд.
По данни на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), в условията на продължаваща икономическа криза, отрицателното въздействие на неформалната икономика върху динамиката на развитие на предприятията и върху възможностите за иновации и развитие на човешките ресурси е все по-отчетливо.
Има случаи, в които се наблюдава поредица от „откази” на служители на държавната администрация при прилагане на действащото законодателство, във връзка с избягване на формалностите по легализиране.
В предишните статии на тази рубрика се спряхме основно върху идентифициране на външното обкръжение, в което развиваме своята дейност. Започнахме с разглеждане на пазарния сегмент, в който работим, състоянието на пазара като цяло, нашето участие и мястото ни на този пазар, както и перспективите за развитие на индустрията като цяло. За да завършим анализа на външното ни обкръжение, следва да обърнем внимание и на тенденциите на развитие на индустрията в България. Макроикономическата обстановка в страната