fbpx Водещ мотив за използването електронен подписа са е-услугите на държавната администрация | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Водещ мотив за използването електронен подписа са е-услугите на държавната администрация

Използването на онлайн административни услуги и комуникацията с държавни институции са сред най-силните мотиви, които за момента привличат хората към електронния подпис. Все повече нарастват и желаещите да използват и допълнителни услуги на централната и местна администрация. национално проучване, проведено от Маркет Линкс по поръчка на БОРИКА АД, през месец май 2022 г. сред 628 лица над 18 г., използващи или имащи намерение да използват удостоверителни услуги, по метода на онлайн анкета.

Над 63% от изследваните мислят, че ако самите държавни институции предлагат отдалечена идентификация и подписване, те биха били по-сигурни. По този начин доверието би се повишило и притесненията на много желаещи да използват електронен подпис и отдалечена идентификация вероятно ще отпаднат. При масово въвеждане на електронни услуги за 77% от запитаните, облачният/мобилният електронен подпис ще е най-логичен и естествен избор за взаимодействие с тези институции.

Проучването обхваща двете основни електронни услуги – квалифициран електронен подпис (КЕП) на хардуерен носител, който е добре познат на пазара от близо 20 години и неговият облачен/мобилен вариант, при който идентификацията, подписването и изпращането на документи се случват само с мобилно устройство. Кумулативният резултат на проникването на КЕП и Облачен/Мобилен КЕП е около 15% или между 755 000 и 950 000 души.

Нарастващ интерес към електронните услуги отчитат и от БОРИКА, един от водещите доставчици на удостоверителни услуги у нас с бранда B-Trust.

„Това, което е ценно за нас като обратна връзка от потребителите е, че B-Trust е най-разпознаваемият бранд електронни подписи у нас със 76% подпомогната познатост, както и че 78% от клиентите биха се възползвали отново от услугата. Това говори за изключително високите нива на лоялност към бранда и към компанията като цяло“, сподели Нели Йоловска, Главен директор „Продажби“ в БОРИКА.

В проучването 72% от клиентите на облачен/мобилен електронен подпис споделят, че са ползвали услугата при взаимодействие с държавна институция или частна организация, в процес по отдалечена идентификация и подписване на документи.

Данните отчитат още, че 55% от хората нямат никакви притеснения да използват отдалечена идентификация със селфи и снимка на лична карта, а близо 60% дори смятат, че електронният подпис и отдалечената идентификация допринасят за повече сигурност в интернет.

Като най-значими стимули за използването на Облачен/Мобилен КЕП, респондентите изтъкват удобството за подписване през смартфона, без необходимост от допълнително устройство (24%), както и приемливата цена на услугата (17%). Сред бариерите пред употребата на облачен/мобилен подпис са опасенията за сигурността (35%) и изискването за изпращане на селфи и снимка на личната карта (17%).

Бизнес организациите също все по-активно търсят съвременни инструменти за отдалечено привличане и комуникация с клиентите си. Наскоро Банка ДСК анонсира решение за онбординг на бизнес клиенти, без аналог на българския пазар, базирано отдалечена идентификация и подписване от БОРИКА.

„Клиентска регистрация и откриване на фирмена банкова сметка, които традиционно отнемат повече време, вече се случват в рамките на до 20 минути, благодарение на съвременните решения за установяване на самоличност от разстояние. Услугата по регистрацията е Е2Е онлайн, като по този начин предоставя на мениджърите лесен и бърз достъп до гамата от фирмени продукти, развивайки по съвременен начин бизнеса си през електронните канали на банката“, сподели по време на събитието Маргарита Томова, Старши Мениджър дигитални продукти в Банка ДСК.