fbpx електронен подпис | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Използването на онлайн административни услуги и комуникацията с държавни институции са сред най-силните мотиви, които за момента привличат хората към електронния подпис. Все повече нарастват и желаещите да използват и допълнителни услуги на централната и местна администрация.
Въпреки високите темпове на дигитализация на бизнеса, както на ниво ЕС, така и на национално ниво, все още липсват единни и утвърдени правила, които да регулират текущо отношенията между страните, договарящи се и комуникиращи основно по електронен път.
Двойно по-ниски цени за удостоверителни услуги, свързани с персонален КЕП B-Trust. Промяната в цените е продиктувана от засиления интерес от страна на гражданите към услугата и все по-честото приложение на електронния подпис в комуникацията им с Администрацията и бизнеса.
Доставчикът на удостоверителни услуги БОРИКА АД обяви нова, по-ниска цена за Квалифициран електронен подпис (КЕП) за лица с трайни увреждания.
Преди 15 години, на 1 април 2003 г. компанията „Банксервиз“ АД за първи път издава удостоверение за електронен подпис B-Trust.
През месец ноември БОРИКА стартира благотворителна инициатива под наслов „Подпиши се електронно за едно по-щастливо детство“.
Как предпочитате да плащате - с карта или кеш? Как правите фирмените плащания?Пазарувате ли онлайн? Имате ли сигурност за транзакциите в интернет пространството?
Създаване на единна платформа за ЕС-електронен подпис гласуваха миналата седмица в Брюксел депутатите в Европейски парламент на предприятията (ЕПП). Също така те гласуваха създавена и на юридическо лице - европейско предприятие (European Private Company).