fbpx Водещи компании призовават за справяне с климатичните промени | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Водещи компании призовават за справяне с климатичните промени

72 водещи европейски компании декларираха своята подкрепа за справяне с проблема с климатичните промени в специална декларация, която призовава Европейския съюз да усили своите амбиции в тази посока. Декларацията призовава за намаляване на вредните емисии с 30% до 2020 г. спрямо нивото от 1990 г., за запазване на конкурентоспособността на ЕС, както и за изграждане на нисковъглеродна икономика.

Автори на инициативата са Климатичната група, Университетската програма на Кеймбридж за устойчиво лидерство и международната природозащитна организация WWF. Документът ще бъде разпространен в Европейския съвет по околна среда на 21 юни. На 23 юни Европейският парламент ще гласува промяна на досегашната цел за преодоляване на климатичните промени, която предвижда намаляване на вредните емисии с 20% до 2020 г.
В цифрово изражение зад подписите на компаниите стоят повече от 3.8 млн. работници и служители и годишен оборот от над 1 трилион евро, което е равно на общия брутен вътрешен продукт на Полша, Швеция и Австрия.

Компаниите, подписали декларацията, представляват различни сфери на икономиката, всяка от които среща проблеми, причинени от климатичните промени. Чрез присъединяването си към инициативата те показват своята икономическа далновидност, заемайки активна позиция по отношение на проблема. В частност това означава оценка на факта, че бързият преход към нисковъглеродна икономика значително ще намали разходите на емисиите.
Така например, вносът на нефт и газ би могъл да се намали с 45,5 млрд. евро до 2020 г. Това означава, че използването на политики за енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия ще намали зависимостта на Европа от вноса на горива и ще контролира техните цени. В сумарно отношение, намаляването на вноса на нефт и газ може да бъде изчислено на повече от 600 млрд. евро годишно до 2050 г. . Средствата за тези инвестиции могат да бъдат осигурени от инструментите за управление на климатичните цели в Европа. Такъв инструмент например е търговията с емисии.

Според компаниите, подписали декларацията, засилването на мерките за борба с климатичните промени ще доведе до създаването на нови работни места. Изчисленията сочат, че до 2020 г. бройката им може да се покачи с 6 млн.