fbpx Връчиха награди на представителствата ни зад граница | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Връчиха награди на представителствата ни зад граница

Насърчителни награди получиха СТИВ Австрия, СТИВ Грузия и СТИВ Турция. Критериите за награждаване са разработени заедно с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, като се оценява приноса за увеличаване на българския износ за съответната страна, привлечени чуждестранни инвестиции в България, привлечени чуждестранни туристи от съответната страна. активна работа с представителите на българския бизнес /предоставяне и разпространяване на икономическа информация, съдействие при бизнес посещения в съответната страна, организиране на бизнес форуми и срещи.
В периода 10-16 юли 2012 БТПП проведе анкетно допитване сред членове на Палатата за оценка дейността на съветниците по търговско-икономически въпроси на Р. България в чужбина. Резултатите сочат, че 34% от анкетираните са използвали услугите на СТИВ.

Интересно е че само 5% от анкетираните казват, че са получавали отказ от услуги и съдействие от СТИВ, но пък като водещ мотив и в сегашното проучване излиза нуждата от информация за даден сектор, фирма, бизнес партньор. Това е предпочетено от 76% от участвашите в проучването.