fbpx Все още няма информираност по темата GDPR | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Все още няма информираност по темата GDPR

Все още няма информираност по темата GDPR

Правилният баланс между интересите на компаниите и организациите и на потребителите ще бъде ключът за изграждането на доверие между тях и за правилното въвеждане на новите правила за защита на личните данни, заяви главният изпълнителен директор на Теленор България, Оле Бьорн Шулстъд по време на конференцията GDPR Sofia, която се проведе в рамките на българското председателство на Съвета на ЕС, с подкрепата на Теленор.

„Употребата на лични данни и базираните на тях бизнес модели, на иновативни и смарт-технологии се увеличава експоненциално, не само в мобилните комуникации, а и в много други индустрии. Това изисква обновяването на правилата за събиране и съхранение на тези данни и за да се гарантира запазването на фундаменталните права на потребителите“, заяви Шулстъд.
„Тези нови правила, включително Общите правила за защита на личните данни (GDPR), както и бъдещата европейска регулация за неприкосновеност на личните данни (ePrivacy), могат създадат нови възможности за иновации и за развитие на дигиталната икономика, както за бизнеса, така и за отделните граждани“, допълни той и подчерта ключовата роля на България в общия европейската дигитален пазар.

Според Шулстъд, бизнесът очаква въвеждането на GDPR, както и на бъдещата европейска регулация в областта на ePrivacy, да създадат рамка, която
ще позволи на компаниите да продължат да инвестират в дигитални проекти. “Теленор работи много сериозно за защитата на личните данни на своите
клиенти и си сътрудничи с българската Комисия за защита на личните данни (КЗЛД). Стремим се да защитим правата на българските потребители като запазим за тях възможността да споделят и разрешават използването на личните си данни, а ние като доставчик на дигитални услуги уверено да приемем отговорността да ги пазим и защитаваме“, заяви Шулстъд.
Той посочи и основните предизвикателства, свързани с въвеждането на новите правила за защита на личните данни на потребителите. Сред тях са липсата на информираност по темата сред тях, както и нуждата от образователни инициативи насочени към широката публика.