fbpx Все повече българи не са срещу тютюна в заведенията | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Все повече българи не са срещу тютюна в заведенията

Все повече българи не са срещу тютюна в заведенията

44% от анкетираните българи не подкрепят пълната забрана за тютюнопушене на обществени места, като смятат, че предишните ограничения, които предвиждаха обособени зали за пушачи и непушачи са били достатъчни. Проценът на хората, подкрепящи пълната забрана във всички заведения е намалял с 14% в сравнение с миналата година и достига 34%. Отбелязва се намаляване на процента на непушачите, които подкрепят пълната забрана в заведенията – 46% от непушачите подкрепят забраната през 2013г, за разлика от предходната година, когато процентът им е бил 61%.

Това сочат резултати от национално представително проучване по поръчка на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) сред 1012 пълнолетни граждани, направено от Ноема през 2013 г. В него са включени 410 пушачи и 602 непушачи.
През 2013г., 46% от посещаващите често заведения не подкрепят забраната, като смятат, че предишните ограничения са били достатъчни. При пушачите около една трета посочват, че се отказват често от посещение, защото те или техен познат иска да пуши докато са заедно. При непушачите делът им е значително по-малък – 8%.

Въведената от средата на миналата година забрана се е отразила предимно на пушачите, но не по отношение на навиците им на пушене, а по-скоро във връзка с честотата на посещаване и прекарваното време в заведенията. Направеният извод се потвърждава и от анализа по честота на посещаване на заведения – честите посетители започват да ходят по-рядко и да стоят по-малко, а делът на редките посетители, които са започнали да ходят по-често, не е в състояние да компенсира тази тенденция.
Изследването на обществените нагласи показва, че 76% от пушачите нито са се отказали от тютюнопушенето, нито са намалили броя на изпушените цигари в следствие на въвеждането на забрана за тютюнопушене на обществени места. Едва 1% от пушачите са се отказали от тютюнопушенето в резултат на въведеното ограничение.