fbpx Все повече млади хора предпочитат да работят в "зелени" комапнии | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Все повече млади хора предпочитат да работят в "зелени" комапнии

Все повече млади хора предпочитат да работят в "зелени" комапнии

„Зелената“ тема започва да набира все повече популярност. Специално проучване на  Cleantech Bulgaria по темата за “зелената” заетост показва, че 81.8 % от запитаните студенти са запознати с термина “зелени” работни места. Те най-често биха искали да се занимават с екология, опазване на околната среда, управление на отпадъци, устойчиво строителство и енергийна ефективност. 98,7 % от тях считат за изключително важно, компанията в която ще работят да развива “зелени” политики.
През 2013 година се проведе и първото по рода си събитие Зелена кариера, което срещна студенти с компании от различни сектори и представи професионалните възможности в сферата на енергетиката, устойчиво строителство и архитектура, корпоративна социална отговорност, чисти технологии и иновации, околната среда, управление на отпадъци,производство и реализация на зелени продукти и услуги и др. На събитието бяха представени и 7 “зелени” магистърски програма в различни български университети, като възможност за по-задълбочено обучение по тези теми.

Според проучвания на Института за икономически изследвания в България, интереса на работодателите за разкриване на зелени работни места расте чувствително през последните 4 години. През 2011 г. и 2012 г., са разкрити съответно 902 и 341 зелени работни. Според Министерството на околната среда и водите през последните 3 години са разкрити над 1000 работни места в сектора на управление на отпадъците.  Според същото проучване все повече традиционни индустрии в България започват да насочват дейността си към устойчивото корпоративно развитие и отговорността към околната среда.