fbpx Всички найлонови торбички вече ще се плащат | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Всички найлонови торбички вече ще се плащат

Всички найлонови торбички вече ще се плащат

От 1 октомври се въвежда продуктова такса за всички найлонови торбички от 1 октомври. Изключение ще правят торбичките, отговарящи на изискванията към опаковките, оползотворявани чрез компостиране и биологично разграждане, определени с български стандарт. Досега продуктовата такса се плащаше само за полимерни торбички с дебелина под 15 микрона. Целта е да се мотивират гражданите към намаляване на потреблението на този вид опаковки, които замърсяват околната среда и да се стимулира многократната употреба на други разновидности – текстилни, биоразградими и други. За да се постигане на по-голяма проследимост и ограничаване на нерегламентирания внос на полимерни торбички, се въвежда задължение за лицата, които пускат на пазара найлонови опаковки, да докладват в Изпълнителната агенция по околна среда за количествата в обръщение.