fbpx Пилотен проект подпомага държавата в спешната помощ | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Пилотен проект подпомага държавата в спешната помощ

Парамедици и лекари участваха в демонстрация при оказване на първи спасителни действия. Те показаха как координирано и адекватно трябва да реагират при катастрофа медиците и парамедиците с таксиметрова кола, мотор, линейка и хеликоптер.

Христо Григоров, председател на Българския Червен кръст, отбеляза, че „Активна грижа” е 4-месечен пилотен проект на Българския Червен кръст и Сдружение „Клуб Активна сигурност” за осигуряване на адекватна първа помощ от екипи от лекари, парамедици, лечебни заведения, специалисти от БЧК и специално обучени водачи на таксиметрови автомобили. Тези 4 месеца ще бъдат експериментален период за стиковане на нашите дейности в публично-частното партньорство, след което ще предложим на държавата своето партньорство за оптимизиране на спешната помощ.

Първоначално наземният транспорт ще функционира в столицата, а въздушният санитарен транспорт ще бъде използван при спешни случаи в цялата страна. Дейността ще се ръководи от единен координационен център за спешни случаи – 0800 10 200, в непрекъснато сътрудничество с националната система 112. От услугата ще могат да се възползват както български граждани, така и чужди туристи. Проектът „Активна грижа” ще ползва опита на други държави като вече е договорена материално-техническата и методологическата помощ на Израел.

От следващата седмица БЧК започва разширеното обучение по оказване на първа помощ на 80 таксиметрови шофьори. Всеки таксиметров автомобил от системата на „Активна грижа” ще бъде обозначен за допълнителното си предназначение и ще бъде оборудван със специална чанта за оказване на първа помощ.

„Активна грижа” ще използва съществуващата материално-техническа база от хеликоптери (част от въздушния санитарен транспорт на „Хели Ер”) , таксиметрови автомобили (членове на Браншовата камара на таксиметровите водачи и превозвачи), както и мотори и линейки на „ЕНА първа помощ“.

Идеята на проекта възниква след съвместни разговори с представители на Министерството на здравеопазването и неправителствени организации. Целта е да се осигурят възможности за достъп до първа помощ на по-голям кръг хора, да се обезпечат максимален брой инциденти с необходимата адекватна помощ, както и да се надградят вече съществуващите възможности. По предложение на членове на Браншовата камара на таксиметровите водачи и превозвачи, и на Българската асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи, в проекта са включени и таксиметровите автомобили. Това е заради потенциала на шофьорите да оказват първа помощ, огромната периферия, която покриват като маршрути и човешката им ангажираност да сигнализират при инциденти и да оказват съдействие до пристигането на медицинските екипи.