fbpx Възможността да си шеф на себе си е привлекателна | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Възможността да си шеф на себе си е привлекателна

Бъдещето на работната среда е приоритет на политиците и вземащите решения в бизнеса, обществото и науката в цяла Европа. Каква ще бъде ролята на предприемачеството занапред? Това показва седмият годишен доклад на Amway за предприемачеството (Amway Global Entrepreneurship Report - AGER), иницииран от компанията в партньорство с Техническия университет в Мюнхен.

“Предприемачеството играе ключова роля при оформянето на бъдещите европейски икономики,” заявява г-н Михаел Майснер, директор Корпоративна политика за Amway Европа. “С помощта на AGER ние проучваме стремежите и очакванията на хората от тяхната работна среда, за да създадем по-благоприятна екосистема за онези, които искат да работят самостоятелно, като започнат собствен бизнес. Ето защо непрекъснатото проучване на нагласите е важно.“ Според данните 35% от респондентите виждат самонаемането като вероятна опция след 5 години.   

Проучването цели да докаже колко се чувстват подготвени европейците за предприемаческо бъдеще. За да отговорим на този въпрос, AGER идентифицира ключови умения за хората, които решават да станат предприемачи: търсене и привличане на клиенти, които да използват техните продукти и услуги. 51% от респондентите в Европа се чувстват комфортно с тази задача, докато само 40% не се чувстват уверени, че могат да се справят.

От 2015 г. насам AESI измерва три показателя, които  влияят върху намерението да се стартира собствен бизнес: наличие на желание, готовност за стартиране на бизнес и устойчивост на предприемача при опитите на семейството и приятелите да го разубедят. Получените отговори се осредняват, като трите показателя са с еднаква тежест.

Според стойностите на AESI средно 47% от европейците изразяват желание да станат предприемачи, а 40% се чувстват подготвени за това предизвикателство. Най-силният позитивен знак за бъдещето на предприемачеството в Европа идва от поколението милениълс, което обхваща хората на възраст между 15 и 35 години. В сравнение с другите възрастови групи цели 61% от респондентите под 35 години изразяват силно желание да стартират собствен бизнес.

Подобно на резултатите от минали години, 74% от участниците в проучването в Европа имат позитивни нагласи към предприемачеството. Мъжете показват малко по-силно изразено позитивно отношение (76%) в сравнение с жените (73%). Най-позитивната група в Европа отново са хората под 35 години, които съставляват внушителните 81%.

Запитани кои са двата най-привлекателни фактора за започване на бизнес, 49% от европейците посочват „независимостта от работодател, възможността сам да съм си шеф“, а за 44% това е „изява и реализиране на собствените идеи“. Третото място сред мотивите да станеш предприемач със 37% заема „перспективата за допълнителен доход“. За 55% от европейците под 35 г. най-слиният мотив да станат предприемачи е „независимостта“.