20% от българите са убедени, че имат качества да създадат собствен бизнес

Въпреки че позитивното отношение на българите към предприемачеството през 2016 г. се е увеличило значително спрямо миналата година, то все още остава по-ниско от средното в глобален мащаб. Само 59% от българите имат позитивна нагласа съм предприемачеството, което е увеличение с 5% в сравнение с 2015 г. Данните са от седмия годишен доклад на Amway за предприемачеството.

Данните от проучването на индекса AESI през 2016 сочат, че само 34% от респондентите имат желание да станат предприемачи, а 20 % са убедени, че притежават качествата да създадат бизнес. Една четвърт споделят мнението, че не биха се отказали от намерението си да започнат собствен бизнес, ако семейството и приятелите им се опитат да ги разубедят.

Изпълнителният директор на Amway за Румъния, България и Гърция Йоана Еначе подчертава позитивните аспекти в нагласите на българите към предприемачеството: “Като сравнително млад пазар за Amway, България продължава да ни поднася много приятни изненади. Нарастването на дела на българите, които биха започнали собствен бизнес е много добър знак, че обществото се консолидира от икономическа гледна точка. Българите приемат с охота новите идеи и подхождат с голям ентусиазъм към доказване на личните си качества. Ето защо Amway застава зад тяхното желание да постигнат по-висок стандарт и ги окуражава да дават най-доброто от себе си”.

“Предприемаческият потенциал на българите, дефиниран като сбора от всички, които отговарят „Мога да си представя, че стартирам собствен бизнес“ не се е променил от 2015 г. насам, но все още нивото му е много по-ниско в сравнение с осреднените показатели в световен мащаб. През 2016 г. 24% от отговорилите в България могат да си представят, че стартират собствен бизнес, докато осреднените данни за Европа сочат 39%.

Българите показват по-скоро ниско ниво на увереност по отношение на търсене и намиране на свои клиенти в качеството си на предприемачи – твърдят го 31% от запитаните. От тях 43% са на възраст под 35 г., а 37% са между 35 и 49 г. Отговорилите с висше образование се чувстват по-комфортно с намирането на клиенти спрямо онези, които не са завършили университет. 

Моля коментирайте