Пиреос банк придобива Geniki Bank

На 19 октомври в Гърция беше подписано споразумението, с което Пиреос банк придобива всички акции на Societe Generale в гръцката Geniki Bank, представляващи 99.08% от нейния капитал.

Споразумението е част от процесите в гръцкия банков сектор, реализирани от Централната банка на Гърция и Гръцкия фонд за финансова стабилност (HFSF) с цел преструктурирането на банковата система в страната и увеличаване на финансовата стабилност. Условията по транзакцията, която се очаква да се реализира до края на годината, са съгласувани с фонда и се очакват окончателни одобрения от регулаторните институции.

Мениджмънтът на Пиреос банк е уверен, че придобиването на дела от Geniki Bank ще осигури синергетичен ефект в рамките на групата и ще подпомогне очакваната рекапитализация. По този повод г-н Михалис Салас, Председател на съвета на Директорите на Piraeus Bank Group, обяви: „След придобиването на част от активите и пасивите на ATEbank, Пиреос банк продължава да играе съществена роля в преструктурирането на финансовия сектор в страната. Придобиването на акциите на Geniki Bank допълнително ще стабилизира капиталовите показатели и ще подобри позициите ни при предстоящата рекапитализация”.