fbpx Реализъм на мястото на оптимизъм | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Реализъм на мястото на оптимизъм

Месец октомври започна с очакваните промоционални оферти за ипотечните кредити. По-голямата част от тях бяха с отстъпки в таксите и комисионните, а по-малко с намаляване на лихвените нива. Стабилността, спокойствието и ръстът на пазара, характерни за цялото второ тримесечие на 2011-та година, постепенно отстъпиха на предпазливостта и реализма при клиентите, осъзнавайки, че кризата в Гърция и Италия могат да имат своето отражение върху бъдещите приходи на българските домакинства. Това повлия на пазара на ипотечно кредитиране в посока на намаление в средния размер на отпуснатите кредити.

Активни на пазара останаха купувачите на по-класни жилища, при които и отстъпките са по-високи. Тези клиенти в повечето случаи имат достатъчна сума пари в брой, възползват се от изгодните оферти за кредитиране и решават конкретен жилищен проблем. Добрата новина е, че броят на сделките и исканията за ипотеки се запазва, което доказва, че несигурността не е преминала в опасения.

„Отчитаме намаление на броя клиенти в най-ниския ценови диапазон”, коментира изпълнителният директор на Кредит Център Тихомир Тошев. „Въпреки че евтините жилища все още заемат най-голям дял от пазара, тяхната абсолютна стойност постепенно пада. За тази група хора стабилността и добрата перспектива са от най-голямо значение, защото и най-слабото намаление или забавяне на възнагражденията ги изправя пред трудности да вържат семейния си бюджет. Все по-често клиентите ни искат, теглейки кредита, да си направят и застраховка живот с покритие на риск „безработица”. Това им дава повече сигурност и спокойствие, че ще се справят с погасяването на кредита и при евентуални проблеми с работа и доходите” – допълва Тошев.

Друга тенденция, която ясно се оформя, е че клиентите все по-внимателно проучват условията на финансовите институции, като се интересуват не само за текущите условия по кредитите, а за цялостната им политика през последните години. Дори хората, които не използват посредничеството на кредитни консултанти, не вземат решение, преди да са посетили 4 - 5 банки и да са получили оферти от тях. Те знаят, че лихвата не е най-важният показател за предложението. Клиентите отново се интересуват от ГПР-то, което им показва цялостното оскъпяване на кредита. Това е положителен сигнал за пазара, тъй като за всички участници е добре пазарът да е добре информиран, потребителите да са знаещи и разумни, защото в перспектива това означава стабилен ипотечен пазар с по-малко лоши кредити.

Най-голям по традиция остава размерът на изтеглените ипотечни кредити в столицата, който през изминалия месец намалява на 38 520 евро. На второ място се нарежда Варна, следвана от Бургас. Ипотечните кредити в тези два града през октомври са съответно средно по 30 960 евро и 27 560 евро. Четвърти в класацията е Пловдив, където през октомври клиентите са теглили средно по 25 180 евро за нов дом.

Разпределението на ипотечните кредити според тяхното предназначение се запазва почти без промяна през октомври. Девет от всеки десет заема (90,9%) са за покупка на жилище. Леко нарастване се забелязва на кредитите, изтеглени за лично ползване – 8,3% спрямо 7,7% за предходния месец. За строително-монтажни работи са взети 0,8% от ипотечните заеми през октомври.