fbpx WWF Франция и Groupe Renault в партньорство за по-електрическа и споделена мобилност | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

WWF Франция и Groupe Renault в партньорство за по-електрическа и споделена мобилност

Водени общо желание за трансформация и изправени пред тежестта на емисиите от транспортния сектор, WWF Франция и Groupe Renault оформят партньорство около обща визия: мобилността на бъдещето да бъде постигната чрез прехода от историческия модел на личен автомобил, задвижван от изкопаеми горива, към по-устойчива, т.е. по-споделена мобилност – по-конкретно чрез разгръщането на услуги за мобилност като споделените пътувания – и по-електрическа мобилност, базирана на енергия от възобновяеми източници – чиято интеграция е улеснена от услугите, предоставяни от батериите на електрическите автомобили.

Като част от това партньорство WWF Франция и Groupe Renault провеждат проучване на остров Порто Санто в Португалия с цел да тестват в реални условия синергиите между разработката на електрически автомобили и техните услуги в мрежата с развитието на възобновяема енергия. През следващите месеци ще бъде направен анализ на различни експерименти, свързани с електрическите автомобили (интелигентно/реверсируемо зареждане, стационарно съхранение в рециклирани батерии, мултисекторни синергии и т.н.), за да проучат възможно най-добрата им интеграция с електрическите производствени и разпределителни мрежи. Целта: да се осигурят оптимални ползи по отношение на използването на енергия от възобновяеми източници и намаляването на емисиите парникови газове в териториален мащаб.

Уникална островна лаборатория

Проучването в Порто Санто е част от иновативна програма, наречена „Интелигентен остров без изкопаеми горива“, която се осъществява от местното правителство на Мадейра в подкрепа на енергийния преход на острова.
Въпреки че електрическият микс на Порто Санто понастоящем е съставен основно от изкопаеми горива, проучването показва, че един електрически автомобил има въглероден отпечатък, който е съответно с 11% до 34% по-нисък от този на неговия дизелов и бензинов еквивалент през целия жизнен цикъл на автомобила. Моделите показват, че колкото повече се развива комбинацията между възобновяема енергия и електрически автомобил, толкова по-голяма е тази разлика. При максимално развитие на комбинацията от 99,5% възобновяема енергия и 100% електрическа мобилност, целият остров би могъл да се приближи значително до въглероден неутралитет до 2030 г. Така въглеродният му отпечатък би могъл да се намали с 88% спрямо 2018 г.

От пилотни проекти към системна промяна

Groupe Renault и WWF Франция ще продължават да анализират ползите от екосистема от електрически автомобили в съчетание с енергия от възобновяеми източници, както в Порто Санто чрез адресиране на допълнителни аспекти като икономическата обоснованост или начините на употреба, така и в други територии или острови, като например остров Бел, чрез интегриране на ползите от споделените пътувания.
Партньорството цели да се разширява, като се възползва от тези анализи с ключови фактори за успех, за да възпроизведе или адаптира този подход в други територии. 

Groupe Renault се присъединява към инициативата на WWF Франция „Reinventing Cities“

В 10-те най-големи френски градове транспортният сектор генерира от 20 до 60% от емисиите парникови газове. Това води до належаща нужда от осъществяване на по-устойчиви и желани модели на градска организация и мобилност: модели, благодарение на които ще се придвижваме различно и по-ефективно. Така Groupe Renault се присъединява към инициативата „Reinventing Cities“ (Преосмисляне на градовете), за да работи за популяризиране на устойчиви градски модели и мобилност заедно с участниците от публичния и частния сектори.