fbpx "Заедно в час" търси училища-партньори | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

"Заедно в час" търси училища-партньори

До 1 юни програма Заедно в час предоставя възможност на училища и професионални гимназии да привлекат като учители млади и успешни хора с лидерски качества, които приемат за лично предизвикателство да мотивират учениците да постигат високи цели и да реализират пълния си потенциал. Училищата трябва да обучават ученици в редовна форма и да отговарят на един или повече от следните критерии: произхождат от семейства с нисък социално-икономически статус; показват незадоволителни резултати на външни оценявания и държавни зрелостни изпити; произхождат от езикови малцинства; в риск са от отпадане от училище поради ниска мотивация за учене и значително изоставяне от учебния материал.

„Иска ми се съвместно със Заедно в час да обновя екипа си. Мисля, че това ще е прекрасно за училището – нови учители, млади хора, които да работят за успехите на децата, хора, които да се реализират, показвайки на всички, че училището не е институцията, към която обществото да насочва предимно негативите си, а е място, в което децата да получават повече и повече, за да успяват като ангажирани и знаещи, като самоопределени и подготвени за съвместния живот с другите хора, като умеещи да се наслаждават на собствения си живот и не на последно място да растат хармонични и целеустремени.” Това споделя Мария Сандева, директор на основното училище в с. Долни Пасарел, където работят двама учители на Заедно в час.

Заедно в час организира два семинара за директори на тема „Приобщаване на нови учители към училищната среда“. Първият семинар ще се проведе на 22 април в Общинския културен център в Красно село в София между 13 и 16 ч., а вторият – на 25 април в Дома на културата в Пловдив. Директорите, желаещи да се включат в семинарите, могат да заявят своето участие на имейл schools@zaednovchas.bg