fbpx Най-голяма междуфирмена задлъжнялост при строителството | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Най-голяма междуфирмена задлъжнялост при строителството

Повече от 90% са „фирми с просрочия” в строителството. Според прогнози на Дебтнет ЕАД за 2010 г. по показателите „несигурна икономическа среда” и „развитие на фирмите с просрочия” са и по двата показателя да се наблюдава ръст над 60 % за 2010 г., когато стойностите за 2009 г.са съответно 55,4% по показателя „несигурна икономическа среда” и 57,4% по показателя „развитие на фирмите с просрочия”. Една от мерките за обезпечаване на вземанията на длъжниците към НАП е събиране на вземания от трети лица. Тази мярка вече се прилага много често от началото на годината. На сайта са публикувани всички длъжници с размер над 5 хил. лева на задълженията.