fbpx Започват масови проверки на каски за скиори и за сноубордисти | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Започват масови проверки на каски за скиори и за сноубордисти

Започват масови проверки на каски за скиори и за сноубордисти

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) започва национална кампанийна проверка „Безопасни зимни спортове 2017“. Инспекторите на агенцията ще проверяват каски за скиори в алпийски дисциплини и за сноубордисти, които се предлагат в търговката мрежа в големите градове и зимните курорти.
Каските за скиори и сноубордисти са един от най-важните лични предпазни средства при практикуване на зимни спортове. Те гарантират безопасността на потребителя от евентуални травми на главата. Затова ДАМТН провежда масирана проверка на тези продукти за поредна година.

Данните показват, че следствие на контрола значително намаляват случаите на несъответствия. През 2015 г. инспекторите са констатирали, че около 42% от проверените каски са не отговарят на изискванията за тях. За девет от тях ДАМТН е издала заповеди за спирането им от разпространение и изтеглянето им от пазара.
През 2016 г. са проверени 134 вида каски, които са се предлагали на българския пазар. От тях около 28% или 37 вида са били с констатирани несъответствия. Само за 2 модела се е наложило спирането им и изтеглянето им от пазара.

Сред най-честите нарушения, които инспекторите са установили през изминалите две години са липса на превод на български език на задължителни информационни текстове, които трябва да са нанесени трайно на всяка каска. Това би затруднило потребителя при избора на правилната екипировка за себе си, което от своя страна ще доведе до риск за него при нейната употреба. Друго установено несъответствие е липса на инструкция на български език. Това е важно, защото в нея производителят е описал всички указания за безопасна употреба на каската. Заради това са извършени редица срещи с отговорните икономически оператори, в това число са вносители от трети страни на Европейския съюз или дистрибутори, които доставят в България каски, произведени в ЕС. Резултатите показват, че голяма част от производителите са предприели коригиращи действия към продуктите и са ги привели в съответствие с действащото законодателство.
Масовите проверки ще продължат цялата седмица, като в нейния ход ще бъдат проверявани търговски обекти, където се продават каски за скиори и сноубордисти.

При избора на своята каска за скиори в алпийски дисциплини или за сноубордисти е важно да се знае:
- Производителят е задължен да постави на всяка каска трайната информация и на български език, която в законодателството е нарича: маркировка за идентификация. Тя трябва да бъде четлива за потребителя и да остане такава през целия период на ползване на ЛПС, като съдържа следното:
- номер на европейския стандарт, ЕN 1077;
- име или търговска марка на производителя;
- модел;
- едно от следните уточнения за класа на каската:
- „каска за скиори в алпийски дисциплини и за сноубордисти – class A” или
- „каска за скиори в алпийски дисциплини и за сноубордисти – class В”;
- размер или обхват от размери на каската, записан като обиколка на главата (в cm);
- тегло на каската, закръглено до най-близките 50g;
- година и тримесечие на производство.