fbpx Земеделци ще имат специално отношение при застраховане на продукция | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Земеделци ще имат специално отношение при застраховане на продукция

Земеделци ще имат специално отношение при застраховане на продукция

Меморандум за съвместно сътрудничество, консултативна и методическа помощ подписаха Венцислав Върбанов, председател на АЗПБ и Румен Янчев, председател на УС и изпълнителен директор на ЗАД ”Булстрад Виена Иншурънс Груп”. Съгласно споразумението Булстрад ще счита всеки фермер, член на Асоциацията на земеделските производители в България за свой партньор, като му предлага разясняване на застрахователните продукти и методическа помощ при проблеми. Освен това меморандумът гарантира, че в случаите, когато клиентите на Булстрад, които са членове на АЗПБ, не могат да се разберат с експертите на компанията, техните проблеми ще бъдат разгледани от ръководството на Булстрад. В същото време застрахователната компания ще може да предлага продуктите си на всички мероприятия на АЗПБ.

„Нашата асоциация отдавна работи за застраховането, включително имахме срещи с представители от САЩ, работещи в този сектор в Американското посолство, с цел да инициираме промяна в сферата на застраховка на доходите, по примера на САЩ. Също така инициирахме схема за застраховка на площи за плодове и зеленчуци, която беше свързана с финансовите механизми на ЕС, но и двете начинания не проработиха“, коментира Ивайло Тодоров, изпълнителен директор на АЗПБ. Според него това се е оказало много трудно, защото по-голямата част от земеделските производители са били в сивата или полусивата икономика, а това е пречка за застрахователните компании. „Ние като държава нямаме добра статистика в това отношение, много от служителите на МЗХ формално я водят, обаждайки се по телефона за справка, и това пречи на създаването на ясна бизнес история на земеделските производители, която да гарантира на застрахователите коректност от страна на техните клиенти”, допълни Тодоров.

„Близо 1,8 млн. ще изплати Булстрад за този сезон на земеделски производители в резултат на лошите атмосферни условия“, каза Румен Янчев. „Най-голямата щета, която ще изплатим през този сезон, е от порядъка на 600-700 хил. лв, но имаме и клиенти с по 1-2 дка, които са основно в секторите зеленчукопроизводство и тютюнопроизводство“, уточни Янчев.