fbpx електроенергия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

електроенергия

Подписаните до момента договори с доставчици на електроенергия, чрез които крайните небитови клиенти ще получат своите компенсации в размер на 110 лв/мвтч обхващат около 70% от клиентите. За тях получаването на компенсациите може да стартира. До понеделник подписването на договорите ще приключи.
Министерството на енергетиката и Комисията за енергийно и водно регулиране обявиха нова мярка в подкрепа на малкия бизнес, който е на свободния пазар на електроенергия, но не си е избрал доставчик, а се снабдява от доставчик от последна инстанция (ДПИ).
"В резултат на по-скоро целенасочени от колкото случайни действия се постигат едни нереално високи цени на електроенергията", сподели председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев по време на На пресконференция  на Асоциация „Хидроенергия“ и Сдружение на производи
В открито писмо, адресирано до председателя на  Комисията по енергетика в парламента Валентин Николов  от Асоциацията на българските работодатели /АОБР/ се обявява против ново удължаване на преходния период за избор на нов доставчик на ел.
Със заповед на министъра на енергетиката Теменужка Петкова от днес срокът за плащане на битови сметки за електроенергия ще бъде удължен от 20 на 30 дни.Отсрочката представлява надграждане на досега взетите мерки в условията на и
Срокът за плащането на сметки за консумирана електроенергия ще бъде удължен двойно - с 20 дни, вместо регламентирания по норматив 10-дневен срок.
Газифицираните домакинства са потребили с 30% повече природен газ този януари в сравнение със същия месец на миналата година. Ръстът в консумацията обаче не е довел до значително покачване на сметките.
Борбата с кражбите на електроенергия и съоръжения, възможностите за увеличаване на инвестициите в електроразпределителната мрежа, както и пътищата за решаване на проблемите в енергетиката обсъдиха на работна среща на 11
В България има 4,99 млн. потребители на ток. Едва около 0,1% от тях са сменили доставчика си до момента. Това са предимно стопански клиенти присъединени на високо и средно напрежение, които потребяват около 40% от енергията на вътрешния пазар по данни от energienpazar.bg.През 2014 г.
„Необходимо е минимизиране на риска за българските потребители във взаимоотношенията им с електроразпределителните дружества“.