fbpx Войната в Украйна и високите цени на енергията би трябвало да ускорят зеления преход | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Войната в Украйна и високите цени на енергията би трябвало да ускорят зеления преход

62 % считат, че руската инвазия в Украйна и последиците от нея би следвало да предизвикат ускоряване на зеления преход

80 % заявяват, че ако не намалим рязко потреблението си на енергия и стоки през следващите години, ще се изправим пред глобална катастрофа.

65 % одобряват замърсяващи дейности като пътуванията със самолет и с автомобили с висока проходимост да се облагат с по-високи данъци с цел да се вземе предвид тяхната екологична цена

66 % искат цените на енергията да се обвържат с потреблението като най-големите потребители да плащат повече  

Това са някои от резултатите от последното Климатично изследване, проведено през август 2022 г. и публикувано днес от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). ЕИБ е институцията за финансиране на Европейския съюз и най-големия в света международен кредитор за проекти за действия по отношение на климата.

След изпълнена с предизвикателства година, през която войната в Украйна предизвика продължаваща енергийна криза и ускори инфлацията в цяла Европа, и след екстремно лято, белязано от рекордни горещини и засушаване, българите осъзнават все по-осезателно въздействието на изменението на климата и спешната необходимост от действия.

Осъзнаване на изменението на климата и необходимостта от спешни действия

Докато през миналата година хората в България считаха КОВИД-19 за едно от най-големите предизвикателства, сега водещо място заемат тревогите, свързани с инфлацията като за 52 % тя поражда най-голяма тревога спрямо 36 % в останалата част на ЕС.

Междувременно 80 % от гражданите на България сега заявяват, че усещат последиците от изменението на климата в своето ежедневие (+2 процентни пункта спрямо 2021 г.).

По повод разрешаване на енергийната криза и кризата с климата, 80 % считат, че ако не намалим рязко потреблението си на енергия и стоки през следващите години, ще се изправим пред глобална катастрофа. В същото време 87 % мислят, че правителството действа твърде бавно като само 34 % вярват, че България ще успее да намали съществено своите въглеродни емисии до 2030 г.

Войната в Украйна и зеленият преход

Повечето български граждани (62 %) считат, че войната в Украйна и последиците от нея върху цената на нефта и газа би трябвало да дадат стимул за ускоряване на зеления преход (спрямо 66 % средно за Европа). Следва да се отбележи, че изследването бе проведено през август тази година и че обществените нагласи по тази тема могат да претърпят много бърза промяна.

Съгласно запитване да степенуват действията по важност, българските граждани очакват правителството да даде приоритет на развитието на възобновяемите енергийни източници (51 %), преди да насочи вниманието си към диверсификацията на енергийните доставки с цел да се избегне прекомерна зависимост от един доставчик (36 %).

Пестенето на енергия не се счита за приоритет. Хората в България считат, че гражданите и фирмите трябва да положат повече усилия, за да намалят собственото си потребление - в по-малка степен, отколкото другаде в Европа (13 % спрямо 19 % средно за ЕС). Но това е валидно в по-голяма степен за по-младото поколение (22 % от българските граждани на възраст 15-29 г.).

Справяне с изменението на климата и с високите цени на енергията

За да се намали потреблението на енергия, българските граждани настояват замърсяващи дейности като пътуванията със самолет и с автомобили с висока проходимост да се облагат с по-високи данъци с цел да се вземе предвид тяхната екологична цена (65 %). Също така те искат цените на енергията да се обвържат с потреблението като най-големите потребители да плащат повече (66 %).

Ако се налага да намалят температурата в домовете си през тази зима, само 14 % от българите биха приели да я ограничат до 19°C (-14 процентни пункта спрямо 28 % средно за ЕС). Същевременно 23 % от хората в България заявяват, че вече не могат да си позволят нормално отопление на своя дом.

И накрая, относно високите цени на енергията, българските граждани считат, че в краткосрочен план правителството трябва да ограничи или да регулира цените на газа, нефта и въглищата (31 %) и да намали данъците, свързани с енергопотреблението (27 %) вместо да раздава ваучери за енергийна подкрепа (15 %).