европейски

02 Април 2012

Конкурс за насърчаване на предприемачеството

За трета поредна година стартира националният етап на конкурса „Европейски награди за насърчаване на предприемачеството“. Това е инициатива на Европейската комисия (ЕК) за активизиране ролята на публичния сектор на местно, регионално и национално ниво в насърчаване на предприемаческия дух и...
06 Март 2012

Да продаваме на европейския пазар

Въпреки, че европейският пазар днес е единен и може да продавате стоката си където искате, няма да е лесно, ако сега започвате.Трудно ще ви приемат с отворени обятия, освен ако не сте изобретили хапчето на века. Пазарът е безкомпромисен и ако не играете играта по правилата направо ще изпаднете...
11 Ноември 2011

Едва 13% от европейските МСП извършват международна дейност извън ЕС

ЕВРОПАЛАТИ приветства инициативата на Европейската комисия от 9 ноември т.г. „Малък бизнес, голям свят — ново партньорство за подпомагане на малките и средни предприятия (МСП) да се възползват от глобални възможности“. Само 13% от европейските МСП извършват международна дейност извън ЕС чрез...
03 Август 2011

Кюстендил кандидатства за "Европейска столица на културата 2019"

Вече официално е обяавена кандидатурата на Кюстендил за участие в конкурса „Европейска столица на културата 2019“. Организатор на грандиозния по мащаб проект е Европейската комисия, чиято цел е да популяризира европейската културна традиция и да покаже най-доброто място за съхраняването й. „За...
18 Октомври 2010

Създаване на единен ЕС-електронен подпис

Създаване на единна платформа за ЕС-електронен подпис гласуваха миналата седмица в Брюксел депутатите в Европейски парламент на предприятията (ЕПП). Също така те гласуваха създавена и на юридическо лице - европейско предприятие (European Private Company). 71% гласуваха за по-стриктни регулации по...
16 Октомври 2005

Публично-частно партньорство

Конкурентноспособността на българската икономика в бъдеще ще зависи от това доколко ще е благоприятна бизнес средата у нас. Според експерти от Центъра за икономическо развитие тя ще се определя от параметри като фискална и институционална среда, достъп до финансиране, инвестиции, инфраструктура,...
16 Декември 2003

Европейското бъдеще на вашата фирма

Влизането и приемането ни в Европейското семейство и Европейския съюз вече чука на нашата врата. Отговорността не е само на политиците, тя е и наша. За това трябва възможно най-пълно да отговорим на европейските очаквания и най-вече на изискванията, които са доста високи. Европейският потребител е...

Страници