Габрово

24 Февруари 2011

В Габрово ще ползват административни електронни услуги

Първите 14 електронни услуги, одобрени от Съвета по вписвания към министъра на транспорта са публикувани за обществено обсъждане на интернет страницата на ведомството http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=562&id=4733. След приключване на обсъждането те ще бъдат вписани в регистрите....
03 Септември 2010

Народни занаяти в Етъра от 3-ти до 6-ти септември

 "Международен панаир на народните занаяти" се провежда. Заявка за участие са подали повече от 80 майстори. Те ще представят грънчарство, бакърджийство, кошничарство, дървообработващи занаяти, тъкачество, свещарство, ножарство, българска бродерия, иконопис и други. Гости от  Румъния,...

Страници