кредити

09 Ноември 2017

Макроикономиката запазва положителните си тенденци

Според последните данни, индексът на индустриалното производство отбеляза ръст от 4.9% на годишна база.  „По компоненти, ръстът на индекса бе резултат от противоположна динамика: увеличаване продукцията на добивната промишленост с 13.0%, ръст в производството на преработващата...
05 Юли 2017

Ръстът на икономиката за 2017 г. може да стигне до 3,7%

Според данните на НСИ, през първото тримесечие на 2017 г. реалният икономически растеж достигна 3.9% на годишна база. Икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев коментира данните: „От страна на търсенето, влиянието на външното търсене върху растежа отслабна, за разлика от 2016 г...
04 Април 2017

Малки предприятия в България с достъп до инвестиционни и оборотни кредити при облекчени условия

 Чрез програмата „Инициатива за МСП“ Сосиете Женерал Експресбанк подкрепя иновативни дейности и проектиСосиете Женерал Експресбанк предлага специални условия по инвестиционни и оборотни кредити, насочени към малките предприятия в България. Това е възможно благодарение на...
02 Март 2017

Износът, вносът и потреблението бяха двигателите на растежа на икономиката през 2016 г.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. реалният БВП нарасна с 3.4% на годишна база и с 0.9% спрямо третото тримесечие на годината, според експресните оценки на Националния статистически институт. От компонентите на БВП експортът регистрира най-голям ръст от 9.1% на годишна база, следван от вноса с...
15 Ноември 2016

Индустрията расте на годишна база

Индексът на индустриалното производство се е понижил до 110.6 пункта или с 3.4% спрямо предходния месец. От друга страна, на годишна база индексът отбеляза ръст от 5.2%. По компоненти, годишният ръст на индекса през август бе резултат от противоположна динамика: ръст в производството на...
28 Юли 2016

НГФ ще гарантира до 3 млн. лв. по кредити на земеделски производители

Националният гаранционен фонд (НГФ) ще гарантира до 3 млн. лв. по кредити на земеделски производители. Заеми по новата гаранционна схема, която ще стартира през август, ще отпускат 18 финансови институции. Новата гаранционната схема е в подкрепа на малки и средни предприятия, търсещи...
05 Юли 2016

Ръстът на икономиката надхвърля очакванията

Растежът на българската икономика през първото тримесечие на годината надхвърли всички предварителни прогнози. Според предварителните данни на НСИ за брутния вътрешен продукт неговият физически обем се е повишил с 3,0% на годишна база. Принос за ръста на икономиката има както вътрешното търсене,...
29 Февруари 2016

70% от бизнеса взима кредити с инвестиционна цел

Почти 70% от бизнеса взима кредити с инвестиционна цел, показва анализ за миналата година на TBI Bank за малките и средните предприятия. В последните три години интересът към заеми с цел инвестиции нараства постепенно благодарение на подобряване на икономическата среда. Според анализа на банката...
29 Февруари 2016

Растежът на БВП по-висок от очаквания

Според експресните оценки на Националния статистически институт икономиката е нараснала с 3.1% на годишна база и с 0.8% спрямо третото тримесечие. От компонентите на БВП потреблението регистрира най-голям ръст (2.5% на годишна база), следвано от вноса (1.7%), бруто образуването на основен капитал (...
02 Февруари 2016

35 млн. евро за финансиране на бизнеса чрез ЕИФ и Райфайзен банк

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Райфайзенбанк (България) ЕАД, подписаха гаранционно споразумение, чиято цел е да увеличи финансирането за иновативни малки предприятия и средни компании в България. Трансакцията се осъществява с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ...

Страници