криза

25 Януари 2012

Кризата при пазара на луксозни имоти е преодоляна

Това сподели днес на Весела Илиева, изп. директор на агенцията за луксозни имоти Unique Estates представяйки обобщени данни за пазара през 2011 г. Независимо от кризата сделките с луксозни имоти за 2011 г. са нараснали двойно в сравнение с 2010 г. Раздвижването на пазара през изминалата година се...
09 Декември 2011

Стефан Туати - Директор Малки и средни предприятия в Societe Generale Експресбанк

Забелязваме повече зрялост у предприемачите след три години на криза

Г-н Туати, свидетели сме на много динамична икономическа ситуация в Европа. До колко тя ви притеснява, че може да има реален обрат и рецесия в икономиките на държавите?
- Наистина ситуацията продължава да бъде много динамична вече повече от 12 месеца, а отскоро измененията...
10 Ноември 2011

Развитието на кризата в Европа ще се отрази и у нас

В анализ на Райфайзенбанк България, банката отбелязва положителното развитие на индустриалното производство, което, въпреки забавянето на месечния темп на нарастване, се е увеличило с 2.4% на годишна база през август. Същевременно, обзорът отчита продължаващите негативни тенденции при строителната...
09 Ноември 2011

Повече няма да има такъв кредитен бум

Възстановяването на българската икономика остава слабо. Независимо от отличните резултати за износа, вътрешното търсене е в застой заради ниските доходи и растящата безработица. Влошаването на външната среда най-вероятно ще доведе до забавяне на ръста на износа, а потреблението и инвестициите ще се...
17 Октомври 2011

Има ли риск при банковото кредитиране?

В сектора на финансовите услуги е нужно седемкратно увеличение на наличния в Европейския стабилизационен механизъм ресурс от 440 милиарда евро с цел предотвратяване на заразата на финансовите пазари. Това препоръчва прогнозата на „Ърнст & Янг”. Ако не се предприемат решителни действия, БВП на...
11 Август 2011

Сътресенията на финансовите пазари крият рискове за растежа ни

Според анализаторите на Райфайзенбанк (България) възстановяването на икономиката на България продължава да бъде крехко и силно зависимо от развитието на международната стопанска конюнктура. Нетният износ продължава да бъде основният фактор за подобрението на макроикономическите показатели на...
01 Юли 2011

Безработицата е един от най-сериозните проблеми

Безработицата (32.2%), бедността/ниският жизнен стандарт (22.5%) и икономическата криза (15.3%) са най-важните въпроси за решаване според българите. Това показва национално представително социологическо проучване, проведено като съвместна инициатива от Гражданско движение „ДНЕС” и агенция „Естат”...
23 Юни 2011

Проведоха симулации на кризисни ситуации

В Националния учебен център на Български червен кръст бе проведена учебна симулация и демонстрация на спасителни действия при природни бедствия и различни аварии, на която бе показана работата на младежки екипи за евакуиране на пострадалите и ликвидирането на последствията. По време на събитието се...
30 Май 2011

Въпреки кризата трудно се намират качествени кадри

42% от работодателите в България имат трудности да попълнят критични позиции в своята организация. Според шестото годишно издание на изследването за недостига на таланти на ManpowerGroup един на всеки трима работодатели по света има затруднения да попълни важни свободни позиции. В България...
11 Май 2011

Пълно възстановяване може да очакваме в края на 2017 г.

В пост-кризисния период българската икономика ще има по-балансирана структура, в която всички компоненти на крайното търсене, включително нетният експорт, ще имат положителен принос към растежа. Това прогнозират икономистите на УниКредит.
Индивидуалното потребление се очаква да нараства...

Страници