рибарство

16 Декември 2013

Гарантирана е равнопоставеността на българските рибари

България успя да запази нивото на квотите за калкан в размер на 43,2 тона въпреки, че първоначално ЕК предложи намаление с 15 %, т.е. квоти в размер на 37 тона.
Заедно с Румъния, Съвета и Евпорейската комисия, страната ни ще продължи да търсим начини за насърчаване на сътрудничеството между...
05 Септември 2013

Рибният сектор ще получи помощ от ОП

Оперативната програма за морско дело и рибарство е основният инструмент за превръщане на сектор „Рибарство” в конкурентоспособен, модерен и динамичен, базиран на устойчивото развитие на рибарството, както и за подобряване качеството на живот в рибарските области. Това заяви зам.-министър д-р инж....
12 Март 2013

Корабът на „Грийнпийс” Arctic Sunrise акостира във Варна

Легендарният кораб на „Грийнпийс” Arctic Sunrise ще бъде на Морска гара Варна от 22ри до 24 март. Корабът, известен с кампанията за спасяването на Арктика, ще обиколи 9 европейски страни с цел да подкрепи устойчивото рибарство.
В момента в институциите на ЕС се разглежда Общата рибарска...
29 Ноември 2012

Изплатени са средства по програма "Рибарство"

Над 730 000 лева са изплатени по проекти от програма „Рибарство”.  Единият проект е по Мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата”, другият – по Мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности”, а третият е във връзка с изпълнение на стратегия за развитие на...
01 Март 2012

Представих новия европейски фонд за морско дело и рибарство

 На форум пред рибния бранш бе представен новият “Европейски фонд за морско дело и рибарство” за периода 2014-2020 г. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури д-р Драгомир Господинов и Моник Париа, Директор за Средиземно и Черно море в Генерална дирекция...
14 Декември 2011

Вече функционира информационен център по програма “Рибарство”

Заместник-министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров официално откри информационен център по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007-2013 г./, в сградата на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.
Зам.-министър Димитров информира, че в него...
30 Август 2011

Финансиране на малкия и среден бизнес от сектор Рибарство

Райфайзенбанк (България) ЕАД и Националният Гаранционен Фонд (НГФ), дъщерно дружество на Българска банка за развитие, подписаха ново гаранционно споразумение за поделяне на риска по кредити и банкови гаранции за малки и средни предприятия /МСП/. Целта на Гаранционната схема е да подпомогне...
20 Юни 2011

Обсъждаха промените в закона за рибарство и аквакултури

Основните мотиви за промяна на Закона за рибарство и аквакултури са избягване на нелоялната конкуренция и засилване контрола и проследяване по цялата хранителна верига в това число и в сектор Рибарство от страна на Българската агенция по безопасност на храните и Изпълнителната агенция по рибарство...
01 Юни 2011

Два пъти повече проекти по ОП "Рибарство"

“Оперативната програма за развитие на сектор “Рибарство” през последната година е показала добър напредък. Общо договорираните средства за периода са 9 509 437 евро (8,91 %), а общо изплатените средства: 3 859 031 евро (3,61%). За сравнение в края на 2009 г. общият брой подписани договори...
28 Февруари 2011

Приемат се проекти в сектор Рибарство

Вече се приемат проекти по мярката „Акваекологични мерки” към ОП за развитие на сектор “Рибарство”. Общият бюджет на мярката е 5,6 млн. лв. Дейностите трябва да са свързани с преструктурирането на производството на аквакултури към методи за производство, щадящи околната среда и към получаване на...

Страници