fbpx сеч | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Според анализа нерегламентираният дърводобив в България за периода 2018-2022 г. все още е между 1/4 и 1/3 от размера на официално добитата дървесина.
Електронният превозен билет е част от мерките, които Министерството предприе за пресичане на незаконната сеч.
Един от приоритетите на Министерството на земеделието и храните е ограничаването на незаконната сеч на дървесина и в тази връзка МЗХ следва пакет от различни мерки за справяне с проблема, разписани в програмната декларация на п
От 15 септември влиза в сила ангажиментът, който ще имат държавните горски предприятия и техните териториални поделения – държавни горски и държавни ловни стопанства, и всички лица, на името на които е издадено позволително за сеч,
Според изследването „Барометър на европейските правителства“, проведено през първата половина на 2014 г., само 11 страни членки са приели силно национално законодателство и процедури, които да контролират законността на дървесина
Повечето европейски страни все още не правят достатъчно, за да спрат незаконната и несъобразената с екологичните норми сеч и да регулират търговията с нея.
В цялата страна се извършват усилени проверки за произхода на дървесината. Това заяви министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов, който е на посещение в Разлог, където се извършват проверки и в момента.
От днес влиза в сила нова наредба за сечите в горите, с която се уреждат условията и редът за тяхното провеждане. С нормативния акт се регламентират видовете сечи и методите за тяхното извършване.