fbpx Марина Георгиева | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Марина Георгиева

Г-жо Ставрева, споделете повече с какво се занимава вашата компания?Тендър Сървис е международна b2b компания, която предлага на своите клиенти възможности за развитие на бизнеса.
Вашите приятели пускат снимки в социалните мрежи на на всеки час от морето, планината, басейна..., а вие сте офиса и задачите ви чакат.
 Слънцето в комбинация със солената морска вода, стресът и другите външни фактори ускоряват дехидратацията и рушат защитната бариера на кожата.
Мениджърите споделят, сезон 6, част 3
В проекта "Мениджърите споделят" ви срещаме с адв. Биляна Тончева, която е прокурист на консултантските дружества „Еко Глоуб” ООД и „Глобал Техно Консулт” ЕООД.
Най-големият и първи по рода си културно-исторически и развлекателно-образователен парк от този тип в света ще отвори врати в България тази пролет.
"Като работодател следваме онези етични норми и ценности, които трябва да са в основата на човешките взаимоотношения.
В доста български фирми разрастването на бизнеса понякога се оказва проблем, който започва да тегли надолу бизнес процесите.
Корпоративният маркетинг на една компания не бива да се разглежда просто като съвкупност от дейности, които подкрепят определени търговски или финансови цели. Той трябва да се изгражда като философия, част от цялостната визия на организацията. Основните цели на маркетинга - да проучи пазара, потребностите и психологията на потребителите, да изгради и позиционира имиджа на корпоративна идентичност и ценностите на организацията - и днес остават същите. Естествено развиват се механизмите и средствата - комуникационните инструменти непрекъснато се променят.