fbpx 1,12 млрд. лв. е съвкупният ефект от дейността на Лидл България върху икономиката | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

1,12 млрд. лв. е съвкупният ефект от дейността на Лидл България върху икономиката

1,12 млрд. лв. е съвкупният ефект от дейността на Лидл България върху българската икономика. Това сочи докладът на Института за пазарна икономика (ИПИ), представящ оценка за социално-икономическото въздействие от дейността на компанията върху икономиката на страната за 2019 г.

Изключителен двигател на растежа на българския бизнес, безспорен лидер на регионално ниво и компания с висока ефективност и производителност на труда, което я превръща в един от най-добрите и атрактивни работодатели в страната – това са само част от изводите в анализа, който Лидл България обяви преди седмица, че ще представи в деня на своята 10-та годишнина.

„Изключително се радваме да споделим тези впечатляващи данни за присъствието на Лидл България именно в деня на нашия 10-и рожден ден. Съвкупният ефект от дейността ни, възлизащ на 1 121 000 000 лв., е повод за огромно удовлетворение за целия екип и, сигурна съм, за всеки наш служител, който може да види прякото отражение на своята работа. Условно нарекохме този резултат Ефектът Lidl. За нас това въздействие показва колко значими могат да бъдат ползите от дейността на една компания върху икономиката на страната, когато тя работи като отговорен и прозрачен инвеститор, данъкоплатец, работодател и бизнес партньор“, коментира Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България.

„Изготвихме цялостната оценка на социално-икономическото въздействие на Лидл България за 2019 г. по световно утвърден модел, който е признат и се прилага както от инвеститори, така и от публичния сектор и големи компании. Резултатите от доклада ясно показват, че Лидл България е безспорен макроикономически фактор за страната ни. Като ключов инвеститор и работодател, компанията има значителен принос – с реализирания оборот, направените инвестиции и платени данъци, с високата производителност на труда, ефективния бизнес модел и конкурентното заплащане, както и с дългогодишната си подкрепа за българските производители“, допълни Лъчезар Богданов, главен икономист в Института за пазарна икономика.

Сред най-впечатляващи са показателите, които представят компанията като работодател. За 2019 г. Лидл България реализира 3.3% от оборота в сектора на търговията на дребно с едва 1.3% от наетите в него. Това обяснява защо веригата предлага едни от най-високите нива на заплащане в бранша, с което оказва пряко въздействие върху пазара на труда в сектора. През 2019 г. Лидл България е работодател на 2700 служители, като тяхното заплащане е с 52% по-високо от средната заплата за страната и със 72% по-високо от средното възнаграждение в сектора на търговията на дребно. Приносът на компанията като работодател се илюстрира и от факта, че едно работно място в Лидл България допринася за 4,5 допълнителни работни места в икономиката.

През годините веригата се утвърждава и като ключов партньор на българските производители и двигател на техния растеж. Компанията си партнира с над 260 български производители. За последните 5 години приходите на 25-те най-големи от тях са нараснали със 77%, служителите им са се увеличили с 20% и едновременно с това, благодарение на партньорството си с Lidl, само за 2019 г. те са реализирали износ на български стоки на стойност 40 млн. лв. Впечатлява и фактът, че 350 млн. лв., или 58% от всички разходи на компанията в страната през 2019 г., са именно за доставка на стоки от български производители.

На регионално ниво дейността на Лидл България оказва най-голямо влияние – като принос към общинските бюджети (данъци), осигуряване на заетост и ниво на възнагражденията както в големите, така и в малките градове. Компанията е сред един от най-значимите данъкоплатци за общинските бюджети. За 2019 г. общият обем на платените местни данъци и такси е 3,6 млн. лв. Веригата оказва значителен ефект и по отношение на заетостта и нивото на възнаграждения. Двете логистични бази на веригата – в с. Равно поле и в с. Кабиле, осигуряват работа съответно на 1,6% от заетостта в община Елин Пелин и 5,4% от заетостта в община Тунджа. Те предлагат и много добри възнаграждения, като разликата спрямо средните заплати в двете общини са 24% в община Равно поле и 65% в община Тунджа.