fbpx 15-ти награди от дарителската програма на Мото-Пфое | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

15-ти награди от дарителската програма на Мото-Пфое

15-ти награди от дарителската програма на Мото-Пфое

 

За 15-и юбилеен път Мото-Пфое финансира проекти за опазване на природното многообразие и културно-историческата идентичност на България. Наградите бяха връчени по време на официална церемония в Софийски Арсенал – Музей за съвременно изкуство.

През 2012 г. в Програмата се включиха общо 40 проекта от цялата страна, в двете категории – опазване на околната среда (11 участници) и културното наследство (29 участници). По преценка на журито, освен националния победител, бяха определени още три поощрителни награди.

Основна цел на Дарителската програма винаги е бил стремежът, освен финансово, тя да подкрепя с разгласа усилията на множество институции, колективи и индивидуални участници да съхранят националната ни уникалност и идентичност.

Проектът на Регионалния исторически музей Враца „Проучвания на първата земеделска цивилизация в Европа“ е националният победител за 2012-а година. Той изследва културното наследство на ранните земеделски общества от периода на монохромния неолит (края на VII и началото на VI хилядолетие пр. Хр.) и чрез експериментални демонстрации представя натрупаното научно познание. Наградата от 10 000 лв. и почетен плакет бяха връчени на автора на проекта Георги Ганецовски от Заместник Министъра на културата Георги Стоев и собственика на Мото-Пфое Филип Пфое.

Първата от трите поощрителни награди бе отредена за проекта „Опазване на застрашени видове водолюбиви птици и природни местообитания в Поморийско езеро“ на СНЦ “Зелени Балкани”, Пловдив. Той цели опазването на водолюбиви видове птици и типове природни местообитания, защитени от националното и международно природозащитно законодателство. За целта в района на Поморийско езеро се прилагат директни консервационни мерки, целящи подобряване на природозащитното им състояние. Проектът получи награда в размер на 5 000 лв. и плакет, връчени на автора на проекта Димитър Попов от Заместник Министъра на околната среда и водите Евдокия Манева и управителят на Мото-Пфое Димо Николов.

Втората поощрителна награда се присъди на „Клуб Пъстра трапеза, добра храна“ на 120 ОУ “Г. С. Раковски”, гр. София. Проектът цели учениците да опознаят и обикнат българските традиции, да вникнат в националния ни здравословен кулинарен календар и да проявят интерес към храната, която консумират като неразделна част от културата на обществото. Да разберат колко е важно храната да е освен вкусна, и здравословна и да се запознаят със здравите български родови корени и обредни практики. Директорът на 120 ОУ “Г. С. Раковски” Цветанка Тонева получи наградата в размер на 3 000 лв. и плакет, връчени й от Ренета Петкова – Главен експерт в Министерството на образованието, младежта и науката и Атанас Фурнаджиев – управител на Мото-Пфое.

Проектът „Долината на скалните рисунки“ на Сдружение “Клуб Еделвайс” спечели третата поощрителна наградата в 15-ото юбилейно издание на Дарителската програма. Целта му е изследването, съхранението и туристическото представяне на древни скални рисунки и графити по поречието на река Искър между Мездра и Карлуково. Наградата от 2 000 лв. и плакет бяха връчени на Председателя на сдружението Христо Христов от Председателя на журито на Дарителската програма д-р Петър Янков.

За 16 години от съществуването си Програмата има 946 участвали проекта, от които 70 са наградени с общо 248 000 лв., включително тазгодишните участници.

снимка Владимир Мачоков