fbpx 19 ноември за Световен ден на тоалетната | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

19 ноември за Световен ден на тоалетната

ООН обявява 19 ноември за Световен ден на тоалетната. Целта е повишаване осведомеността на хората по света по проблемите свързани с канализация и хигиенни условия и за необходимостта те да бъдат решени.

Днес 892 милиона души продължават да облекчават естествените си нужди на открито. Това води сериозни последствия за околната среда и тяхното здраве. Замърсените води, които по-късно консумират, причиняват заболявания като диария. Те са причина за смъртта на 361 000 деца на възраст под 5 години, на годишна база.

Концепцията за отпадъците не е присъща за природата. В природата, след края на жизнения си цикъл, ресурсите естествено се рециклират и запазват баланса. Според предложение на ООН от 2018 г., в някои случаи е достатъчно да се възпроизведат тези естествени цикли, за да се намери решение на някои от най-важните проблеми, свързани със санитарната защита в някои части на света.
Милиарди хора нямат тоалетни и не могат да отговорят подобаващо на естествения призив на своите физиологични инстинкти. Тази липса на тоалетни означава, че в голям мащаб човешките изпражнения не се отвеждат или третират:
- 60% от световното население, около 4,5 милиарда души, няма тоалетна в домовете си;
- водата и почвата, които поддържат човешкия живот се замърсяват;
- 1,8 милиарда души пият вода, която може да бъде заразена с изпражнения.

Санитарните решения, основани на самата природа, се използват най-много в екосистемите за третиране на човешките отпадъци преди да се върнат в околната среда. Повечето от тези решения са насочени към опазването и управлението на растителността, почвите и влажните зони, включително реките и езерата. Някои от тези решения са:
- Тоалетни с торище, което събира и обработва човешките фекални отпадъци от тоалетните и по този начин осигурява торове за земеделието.
- Създадени от човека влажни зони и тръстикови масиви, които филтрират отпадъчните води, преди да се върнат в реките.