fbpx 2019 г. с по-добър резултат на икономиката от 2018 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

2019 г. с по-добър резултат на икономиката от 2018 г.

2019 г. с по-добър резултат на икономиката от 2018 г.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. реалният БВП нарасна с 3.5% на годишна база, или с 0.4 пр.п. по-бързо от същото тримесечие на предходната година, според експресните оценки на Националния статистически институт. От компонентите на БВП крайното потребление отбеляза най-голямо увеличение от 5.6% на годишна база, следвано от бруто образуването на основен капитал (0.2% на годишна база). Вносът спадна с 1.1%, а износът не отбеляза никаква динамика спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г.

„За цялата 2019 г. се отчита растеж на реалния БВП от около 3.5% или малко по-бързо, отколкото през 2018 г. (3.1%). Ръстът през 2019 г. бе съвкупен резултат от по-силно вътрешно търсене, подкрепено от евтините пари и нарастването на заплатите, от една страна, а от друга – от неблагоприятната ситуация на международните пазари за износ на наши стоки и услуги, което потисна още по-голямо ускорение на икономиката. По-слабият от прогнозирания растеж на други големи търговски партньори допълнително оказа негативно влияние върху националния експорт. От своя страна, по-слабото представяне на вноса се дължеше на спада на вноса на нефтопродукти и метални руди от трети страни, което се отрази положително на динамиката на брутния вътрешен продукт“, коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.

От страна на производството, индустрията увеличи продукцията си само с 0.9% през 2019 г., след нарастване от 1.1% през предходната година. „Подобно на тази динамика, прирастът на строителството от 2.2% за 2018 г. бе заместен от 3.8% през 2019 г., движен от сегмента на сградното строителство, докато гражданското строителство показа отрицателен резултат през годината“, каза още Калчев.

2020-а започна в значително по-рискова среда, доминирана от разпространението на коронавируса в Китай, а след това и в други райони на света, включително в Европа. Въпреки че засега в България няма регистриран случай на заразяване, според редица експерти е въпрос на време такъв да се появи и у нас. От разпространението на вируса потенциални затруднения биха изпитали хотелиерството, ресторантьорството, търговията на дребно, транспорта и др.

„Разбира се, към момента не е реалистично да се правят количествени оценки на вероятните щети за икономиката и да се надяваме, че най-неблагоприятните сценарии няма да се сбъднат. Възможно е настоящата ситуация да се окаже просто една лека „настинка“ за световната икономика“, допълни Калчев.