fbpx 28% са безработните младежи | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

28% са безработните младежи

През четвъртото тримесечие на 2011 г. безработните младежи са били 72 900, а коефициентът на младежка безработица достига 28.9 % - 29.8% при мъжете и 27.5 % при жените. Това сочат данните на Националния статистически институт. През четвъртото тримесечие на 2011 г. безработните в страната са 380 900, а коефициентът на безработица - 11.4 %.

В сравнение със същото тримесечие на 2010 г. коефициентът на безработица се увеличава при мъжете (с 0.7 %) и намалява при жените (с 0.4 %), като през четвъртото тримесечие на 2011 г. безработицата при мъжете (12.8 %) е с 2.9 процентни пункта по-висока отколкото при жените (9.9%).

През четвъртото тримесечие на 2011 г. от общия брой на безработните 310 200, или 81.4 на сто са имали предишна работа, а 70 700, или 18.6 на сто търсят първа работа. Продължително безработни (от една или повече години) са 212 300, или 55.7 на сто от всички безработни и в сравнение с четвъртото тримесечие на 2010 г. броят им се увеличава с 6.3 на сто. Коефициентът на продължителна безработица се увеличава с 0.5 процентни пункта и достига 6.4 на сто през четвъртото тримесечие на 2011 година. Този коефициент се увеличава при мъжете (с 1.3 процентни пункта) и намалява при жените (с 0.4%), като неговите стойности са съответно 7.5% за мъжете и 5.1 % за жените.