fbpx 9% ръст на усвоените ипотечни кредити през февруари | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

9% ръст на усвоените ипотечни кредити през февруари

Такава положителна тенденция отбелязват консултантите на "Кредит център". През февруари се увеличи и броят на активните предложния от страна на банките. Лихвите продължиха да падат, като започват да доближават нивата от преди кризата. Част от банковите институции върнаха официалното предварително одобрение за кредит, което помага на купувачите да определят правилно бюджета си за покупка на нов дом и да постигнат по-добри условия при преговорите с продавачите на имота. Това е особено важно в момент, когато и двете стани в процеса са несигурни в бъдещето развитие на пазара.

Друго предимство на пазара са по-бързите процедури по разглеждане на документация и повишената гъвкавост при оценка на кандидатите и тяхното одобрение. Това е добре в случаите, когато купувача е успял да намери имот на изключително добра цена, но продавача очаква бързо плащане.
 

Ако сте средно статистически купувач на жилище и искате завършено тухлено жилище за 50 000 евро, трябва да покривате следните изисквания:
- да разполагате с около 10 000 евро за самоучастие
- да имате 2 500 - 3 000 евро за разходи по теглене на кредита, изповядване на сделката и заплащането на съпътстващите сделката данъци и такси;
- ако сте семейство с едно малко дете, месечния доход на семейството трябва да е по-голям от 1600 лв.
- да не сте били безработни през последните 6 месеца
Нещо положително е, че за кредит от 40 000 евро днес, ще плащате с около 60 лв. по-малка месечна вноска в сравнение с кредит, изтеглен в края на 2008 и първата половина на 2009г.