fbpx 95 организации кандидатстват с проекти в дарителската кампания „Избери, за да помогнеш“ | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

95 организации кандидатстват с проекти в дарителската кампания „Избери, за да помогнеш“

Общо 95 организации кандидатстваха със свои проекти в дарителската кампания на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш“, която за 11-а поредна година ще подкрепи значими здравни, социални, културни и екологични каузи. От създаването на инициативата до момента са подпомогнати общо 257 проекта с близо 3 млн. лв., дарени от служителите и банката, както и от широката общественост.

През тази година най-голям е броят на предложенията за инициативи в социалната сфера (38) и в областта на здравеопазването (33). Двадесет организации търсят финансиране за проекти в сферата на културата и образованието, а четири – за опазване на околната среда.

Предложенията ще бъдат селектирани от Комисията по спонсорства и дарения на Райфайзенбанк (България), съгласно Принципите за спонсорства и подкрепа на банката. Избраните проекти ще бъдат оценявани за устойчивост от външен експертен съвет и финално одобрени от Управителния съвет на банката, преди да започне набирането на средства за реализирането им. Селектираните проекти ще бъдат обявени в началото на ноември, когато ще бъде отворена и платформата за дарения.

Сред акцентите на кампанията тази година са иновациите в медицината и образованието; навременната профилактика и лечение на редките болести при деца и възрастни; подкрепата за самотни възрастни хора и за деца с психични заболявания и тежки физически увреждания; съхраняването и популяризирането на българското културно наследство – фолклорни традиции, обичаи, занаяти; превенцията, опазването и съхранението на българските гори и опазването на местообитанията.
За да попаднат сред избраните проекти, за които ще се набира финансиране, е важно проектите да са устойчиви, да засягат конкретна целева група и резултатът от тях да бъде ясно измерим.