fbpx АИКБ дава препоръки за бюджет 2014 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

АИКБ дава препоръки за бюджет 2014 г.

Прогнозата за 1,8 % ръст на БВП е оптимистична и че тя би се изпълнила само при благоприятни външни условия за българския износ, както и в случай, че мерките за по-добра регулация и за увеличаване на вътрешното потребление дадат резултат. Това бе коментирано по време на обсъждане на бюджета за 2014 г. по време на заседанието на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България. Прогнозата за запазване на равнището на заетост и безработица също бе оценена като реалистична. ъководството на АИКБ подкрепя като цяло останалите допускания в бюджетната прогноза за следващата година, но все пак препоръчва да се направят допълнителни прецизирания.

АИКБ не подкрепя увеличаването на минималната работна заплата, като отново настоява за договаряне на диференцирани стойности на МРЗ по браншове; увеличаването на максималния осигурителен доход, което е мярка с отрицателен ефект за бизнеса; както и в че настоящия проект за ДБ не е отпаднал т.нар. „клас“, в резултат на който минималната работна заплата нараства реално не на 340 лева, а на 370 лева, което намалява още повече разликата между минималната и средната работна заплата; постоянното вменяване на задължението към работодателите да заплащат първите 3 дни от болничните на работниците и служителите;

АИКБ отбелязва, че внедряването на електронни услуги и създаването на функциониращо електронно правителство закъсняват и че на практика обхвата на електронните услуги все още е ограничен.