fbpx Успешните компании през 2014 г. са повече | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Успешните компании през 2014 г. са повече

Българските компании в класацията на Кофас на най-големите дружества в региона на Централна и Източна Европа за 2014 г. вече са 17, след като година по-рано бяха 13. Общият им оборот достига 17 990 милиона евро, което също е ръст – с 4.24%. Това показва класацията на Кофас ЦИЕ Топ 500.

На предна позиция остава Лукойл Нефтохим Бургас, макар и вече на 23-то място, а от производствените компании най-напред е Аурубис, която е 52-ра. Тя отбелязва и най-сериозен ръст в печалбата сред родните компании – близо 216%.

Изминалата година е първата от много насам без голямо бедствие и след години на трудности, е налице позитивно развитие, макар и не колкото очакваха икономистите. Средният ръст на БВП в региона достига 2.5%, което е два пъти повече от нивата през 2013 г. – 1.3%. Респективно, ръстът на оборотите в страните от ЦИЕ следват същата тенденция.

Традиционно, първите три страни дават най-много от компаниите в класацията, тази година делът им е 61%. Полша запазва лидерското си място в класацията на Кофас със 176 компании, което дават и 40% от общия оборот. Заетостта в Полша се увеличава с 2.5%, което е по-високо дори от общата за региона – 1.7%.

На второ място е Унгария със 73 компании, които са успели да увеличат приходите си с 5.6%, а това е близо три пъти повече от средното за цялата класация. Унгарската икономика нараства с 3.6% през 2014 г., което е най-големият ръст сред всички страни в Централна и Източна Европа.

Чехия допълва челната тройка с 65 играча, като цели шест са новите компании в класацията от тази страна. Икономиката най-после се възстановява от рецесивните ефекти на фискалната консолидация. Чешките компании отбелязват ръст на оборота с впечатляващите 7.8%, най-висок от всички страни от региона.

В девет от тринадесетте сектора, следени от Кофас, се отбелязва увеличение в оборотите в сравнение с предишната година. Автомобилният и секторът на транспорта продължават възходящия си тренд от 2013 г. и показват доста динамично ускорение през 2014 г. Световното производство на транспортни средства нараства с 2.6% и води до увеличение и в клъстъра на страните от ЦИЕ. Приходите при 86 от най-големите компании нарастват с 1.06% (101 милиарда евро), а печалбите им буквално се изстрелват нагоре със 76.2% ръст през 2014 г.

Компаниите от нефтения и газов сектор се сблъскват с цени, които са намалели наполовина през 2014 г. В същото време, конфликтът в Украйна носи допълнителни предизвикателства. Всичко това води до голямо намаление на финансовите резултати – спад с 3,3 милиарда евро за 2013 г. до загуба на в размер на 48 млн. евро през 2014 г. Поради това тази индустрия има най-високо намаление в оборотите (3,9%), а в компаниите броят на служителите намалява с 2.1%. Независимо от това, нефтения и газов сектор остава най-големият в класацията със 105 фирми и формиращ почти 30% от общия оборот.

Очакванията за региона на ЦИЕ за 2015 г. са по-добра спрямо 2014 г. ръста се оценява на 2.8%. Повечето икономики в региона ще печелят от съживяването на потреблението на домакинствата и от постепенното възстановяване на Еврозоната.