fbpx Бъдещето на цените или как алгоритмично ценообразуване помага? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Първа част

Бъдещето на цените или как алгоритмично ценообразуване помага?

Развитието на технологиите неизменно променя и начините за правене на бизнес. Лесното разпространение на информацията и електронизирането на бизнеса предполагат по-ниска информационна асиметрия на пазара. Това означава, че взаимно конкурентите са по-добре информирани и за цените си, за клиентите си и въобще за факторите от външната среда. Бъдещето на цените, като универсален измерител е свързано с два важни фактора – бъдещето на парите като разменно средство и бъдещето на технологиите, по които цената се формира. Днес сме свидетели на бавната смърт на парите в брой (банкноти и монети) като разменно средство.

Безкасовото пазаруване генерира огромен обем пазарна информация, сърфирането в интернет на всеки един от нас също. Данните, които генерираме се улавят, анализират и индексират. По този начин се знае всеки един от нас от какви интереси има, кога получава заплатата в сметката си, колко получава, колко би изхарчил и т.н. Например IBM предлага такива технологични решения, които обработват информацията, която циркулира в мрежата. Отделен въпрос е колко е етично всичко това, тъй като това е лична информация. Днес сме свидетели как все повече бизнес процеси са базирани на алгоритми. Бъдещето на финансовата индустрия е базирано на API контрактите (Application Programming Interface ) и виртуалните машини. Тук вече говорим за икономика на алгоритмите (economy of algorithms) или икономика на данните (data economy), която има своите специфични особености. Това са високата прозрачност и огромните обеми циркулираща информация, намаляване на транзакционните разходи, интензифициране на конкуренцията, алгоритмично ценообразуване, дезинтеграция и ефективност.

Динамичното ценообразуване днес се оказа най-гъвкаво и най-широко се използвано тъй като лесно може да се адаптира към новите бизнес условия. Комбиниране на динамичното ценообразуване със специално конструирани алгоритми позволява намаляване на разходите и оптимизиране на цените за всеки клиент във всеки един момент на базата на събраната за него информация. Това наричаме dynamic pricing algorithms или алгоритми за динамично ценообразуване. Използва се от все повече компании, като Amazon, Walmart, Google, Facebook, Airbnb, Best Buy, авиокомпании, вериги хотели и ресторанти и др. Amazon променя цените си милиони пъти дневно, докато последните две променят цените си десетки хиляди пъти дневно в търсене на възможно най-висока печалба.

Защо иновативните фирми използват алгоритмичното ценообразуване?

В някои случаи алгоритмичното ценообразуване има централна роля за съществуването на конкретен пазар. Например пазарът на on-line рекламите трудно би могъл да съществува без автоматизирано ценообразуване. Това е от значение за потребителите, тъй като по този начин голяма група услуги стават безплатни.
Алгоритмичното ценообразуване се използва на специфични пазари, където:
- разходите за обслужване на всеки отделен клиент са различни;
- налични са високи флуктоации на търсенето;
- хората заети с ценообразуването във фирмата трябва да формират цени на голяма група продукти, тук алгоритмичното ценообразуване се явява прекрасна алтернатива, спестяваща разходи.
Алгоритмичното ценообразуване интензифицира конкуренцията, тъй като времето за отговор на променената среда значително се съкращава. От друга страна алгоритмите позволяват негласно договаряне и поддържане на фиксирани цени между конкурентите. Наблюдението на цените също се улеснява от алгоритмите, на теория това може да способства за договаряне на ценови равнища.

Ползи от използването на алгоритмично ценообразуване

Търговците в електронните платформи каквито са Amazon, Ebay и други, използващи алгоритмичното ценообразуване са два пъти по-активни при продажбите си в сравнение с използващите конвенционално ценообразуване. Тези търговци са фокусирани върху по-малка група от продукти и имат повече позитивни отзиви от клиентите. Кликването върху „Buy Box“ за конкретен продукт е своеобразна победа за всеки търговец. При търговията в Amazon това е важно, защото често Buy Box не съдържа най-ниската цена. Платформи, като Airbnb и Uber, които срещат търсенето и предлагането също използват алгоритми при формирането на цените си. Тук алгоритмичното ценообразуване работи заедно с алгоритъм за намиране на перфектните двойки търговски партньори. Цените биха били съвсем различни при отсъствието на алгоритмичното ценообразуване.

При всяка индустрия ползите от използването на алгоритмичното ценообразуване са различни:
- застрахователите получават компенсация за риска;
- търговците в Amazon – намират най-подходящата цена за аудиторията;
- авиокомпаниите – успяват да управляват по-ефективно капацитета си;
- Uber – управление на капацитета в краткосрочен план;
- Airbnb – ценообразуване на широка продуктова гама;
- платформите за разпространение на реклама – насърчават най-добрите ценови предложения за конкретни реклами и страници в интернет.