fbpx Бизнесът в България има своя нова организация | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Бизнесът в България има своя нова организация

 

 

В края на декември бе учредена Асоциация на малките и средните предприятия в България (АМСП). В столичната зала "Академия" около 60 представители на малки и средни фирми гласуваха и приеха устава на организацията. На първото учредително събрание асоциацията избра и управителния съвет. В него участват Ангел Деспотов, иницатор на Асоциацията, Максим Бехар, управител на M3 Communications Group, Юлиян Генов, управител на Prosoft, Красимира Краева, управител на "АСК Реклама и ПР обслужване", Ина Георгиева, главен редактор на сп. "твоят БИЗНЕС", Генчо Димитров, управител на Degree Consulting, Румяна Костова, управител на Integrity, Николай Иванов, съветник на президента по икономическите въпроси и Павел Димитров, доцент по стопанска логистика в УНСС.

 

 

Първото си интервю председателят на Асоциацията на малките и средните предприятия, Ангел Деспотов даде за

"твоят БИЗНЕС"

Г-н Деспотов, защо решихте да учредите
Асоциация на малките и средните предприятия?


- Тази асоциация се създава и учредява, за да защитава интересите на дребния бизнес пред администрацията, общинските власти, пред международни институции и въобще на всички нива.
Целите на нашата организация са да създаде по-проспериращ дребен бизнес в България, да помогне за формирането на т. нар. средно съсловие. А именно това са хора, икономически независими, със собствен бизнес, и които гледат с вяра и оптимизъм към бъдещето си.
Потребността от формиране на подобна асоциация се състои в това, че в момента няма ефективно представителство на малкия бизнес, няма кой да поеме инициативата и да се решат проблемите, които стоят пред него.

По какъв начин асоциацията ще защитава
интересите на членовете си?


- Много важна функция на нашата организация е да бъде партньор на фирмите и да способства за ефективно използване на средствата по програмите на Европейския съюз в посока развитие на бизнеса в България. Разработването на проекти е част от задачата. Факт е, че във всички европейски програми се очаква съфинансиране от страната-партньор. Когато държавата бъде инициатор на някакъв проект, се очаква тя, чрез бюджета, да осъществи това финансиране, за да реализира проекта. Това често се оказва “препъни камък” поради много дългите срокове, твърде бюрократизираните процедури и най-вече поради личната незаинтересованост на чиновниците.
Алтернативата е бизнесът да осигури необходимото съфинансиране чрез своя асоциация, която да бъде посредник при формулиране и изпълнение на най-различни проекти, в това число да привлече за партньор и общините.

Какви ще са първите действия на асоциацията, които ще бъдат в посока насърчаване на бизнеса?

- Състоя се първото учредително събрание на асоциацията, с което се изяви желанието ни да създадем тази организация и се прие нейният устав. Следващата стъпка е съдебното решение, което очакваме през януари или началото на февруари. По този начин асоциацията "де юре" възниква. След това ще имаме възможност да представим подробна програма за действие за следващите няколко години.
Една от най-важните ни задачи е асоциацията да се оповести пред всички международни асоциации, пред сходни европейски организации. Идеята е, следвайки добрата практика от други страни, да използваме всичко положително, които те прилагат и с тяхно съдействие да го правим и в България.
Основен приоритет на организацията е да създаде предпоставки за достъп на фирмите до финансови ресурси. Нашата задача е да изберем онези практики, които са най-важни за нас в първия момент, да ги приложим и постепенно да развиваме дейността на асоциацията и в други направления.
Основен приоритет на организацията е да създаде предпоставки за достъп на фирмите до финансови ресурси. Рядко се среща компания, която има достатъчно ресурси за всички свои проекти и идеи. Финансовите ресурси не се изчерпват само с банково кредитиране, съществува т. нар. рисков капитал, инвестиционни фондове, които много биха искали да имат в България надеждни партньори и добри клиенти.
Асоциацията има намерение да бъде добър партньор и да помага за ефективни сделки между подобни фондове и малки предприятия.
В Европа съществува много положителна практика, наречена взаимно гаранционни фондове. Проучили сме подробно начина, по който те съществуват и оперират. У нас може да бъде съз-дадена гаранционна схема със средства на малкия бизнес, която да помага на тези фирми, като едновременно печелят и гаранти, и кредитополучатели.
По какъв начин една малка или средна фирма може да стане член на асоциацията?
- След като фирмата се запознае с устава на асоциацията и го приеме, е необходимо само да изяви това свое желание и да заплати членския си внос. За микропредприятия и физически лица той е 100 лв., а за всички други фирми - малки и средни, както и за асоциирани членове, е 250 лв. годишно.
Голяма част от фирмите проявяват интерес към партньорства с чужди компании. Ангажира ли се асоциацията с осъществяване на такива контакти?
- Асоциацията ще провежда една много мащабна международна дейност. Бизнесът наистина има нужда пред него да се отворят пазарите. За да се стигне до тях обаче, не е достатъчно само наличие на добър продукт. Много е важно чуждите фирми да знаят, че съществуваш и как да те намерят. От двегодишния опит, който имам като председател на Агенцията за малки и средни предприятия, познавайки много от организациите, които се занимават с развитие на експорта в Европа, имам намерение да ускоря връзката между асоциацията и подобни организации в други страни. Това означава повече поръчки за български фирми, повече продажби извън България, повече печалба. Една от основните пречки за развитие на бизнеса у нас е именно ограниченият пазар и ниската покупателна способност на клиентите. Затова достъпът до европейски пазари е много важна предпоставка за развитие на бизнеса. В този смисъл асоциацията ще бъде партньор на фирмите, като предоставя и експертна консултантска помощ по различни въпроси.