fbpx Българите се оценяват като нерискови шофьори | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Българите се оценяват като нерискови шофьори

Стойността на първия национален Индекс за безопасно шофиране SDIndex – Safe Drive Index за 2018 г. е 89,6 при максимална стойност 100 (най-нерисково поведение на пътя) и минимална стойност 0 (най-рисково поведение на пътя).

SDIndex проследява човешките грешки при шофиране. Базиран е на оценки за честотата на случване на 50 стандартни ситуации зад волана в последните 12 месеца. Използва се скала от 0 до 5, където 0 означава, че тази ситуация не е случвала, а 5 – че се случва през цялото време. 50-те ситуации са разпределени в три големи категории – пропуски, грешки и нарушения.
- Пропуските най-често са действия, които не се случват както са планирани, или са резултат от разсеяност или невъзможност да си спомним нещо.
- Грешките са резултат най-вече от непознаване на правилата, липса на умения и/или знания.
- Нарушенията представляват преднамерено или неволно нарушаване на законовите правила.

Превишаването на позволената скорост, определяно като “неволно”, е най-разпространеното рисково действие сред българските шофьори на леки и лекотоварни автомобили на възраст между 18 и 75 г., показва първото издание на изследователския проект Индекс за безопасно шофиране/ SDIndex. 71% от запитаните 1000 водачи отговарят, че това им се е случило поне веднъж през последната година.

Неправилното планиране на маршрута и попадането в задръстване, което е могло да бъде избегнато, е втората най-често срещана ситуация – 56% от българските шофьори отговарят, че това им се случва. Този тип ситуации не носят особен риск за водача или другите на пътя, но са сериозна причина за повишаване на стреса и нарастване на агресията, особено при натрупване на закъснения.

Основните фактори, които определят поведението на водачите на пътя и съответно влияят върху Индекса за безопасно шофиране са образованието, местоживеенето, стажа и годишния пробег на водача и мощността на управлявания от него/нея автомобил:
- Висшистите са по-склонни да поемат рискове от по-слабо образованите шофьори;
- В София нискорисковите шофьори са едва 27% (Индекс за безопасно шофиране над 90) при 60% средно за страната;
- Шофьорите със стаж между 4 и 10 години са по-склонни да поемат рискове, лица с повече стаж зад волана;
- Най-рискови са шофьорите с най-малък (2-5 хил. км) и най-голям (над 50 хил. км) годишен пробег;
- Очаквано, шофьорите с по-мощни автомобили са склонни към по-агресивно шофиране, с повече нарушения. 

Българските шофьори си дават висока оценка за избягване на риска и прехвърлят отговорността към останалите участници в движението. Това е знак, че рисковете на пътя не просто са подценени, а често не се и разпознават, коментираха от екипа, реализирал SDIndex.

SDIndex е първото национално представително изследване за самооценка на рисковете в шофьорското поведение. Водеща организация в проекта е застрахователният брокер SDI, а партньори са МВР, МТИТС, МОН, Дружеството на психолозите в България и Академия за безопасно и майсторско шофиране “Павел Жеков”. Проучването е базирано на изследователския инструмент DBQ (Driving Behavior Questionnaire), разработен през 90-те години от екип психолози в Манчестърския университет под ръководството на известния изследовател на грешките в човешкото поведение проф. Джеймс Ризън. 

Амбицията на екипа е SDIndex да се превърне в надеждна методика за ежегодно проследяване на тенденциите в поведението на водачите, включително в зависимост от нормативните промени, и с резултатите и препоръките, базирани на данните, да допринесе за повишаването на безопасността по пътищата и намаляването на пътно-транспортните произшествия в страната.