fbpx Български компании могат да партнират на SAP у нас | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Български компании могат да партнират на SAP у нас

Българските компании могат да бъдат част от процеса на разработка, тест и въвеждане на решения, които се създават в развойния център на SAP България, базиран в София. Специалистите от софтуерния гигант търсят консултиране и диалог с крайните потребители. Така те ще могат най-добре да отговорят на нуждите на българския бизнес, като ще подобряват и надграждат платформите, върху които работят. Чрез метода “Design Thinking” потребителите на SAP технологии могат да дефинират нуждите и идеите си и съвместно със SAP специалистите да ги превърнат от визия в работещ продукт.

Центърът на SAP Лабс в България работи в няколко основни направления. Сред тях е облачната платформа на SAP HANA (SAP HANA Cloud Platform), която позволява на компаниите да ползват възможностите на най-съвременния бизнес продукт, без да е необходимо да имплементират самия софтуер. Чрез облачната платформа партньорите на SAP и техните клиенти могат бързо и ефективно да разработват бизнес приложения за специфичните си нужди, които не само да ползват, но и да споделят в рамките на платформата и на най-голямата глобална бизнес мрежа Ariba.

Lifecycle Management е друг фокус на българските SAP специалисти. Разработват се различни решения, сред които решение за виртуализация на SAP софтуер (напр. Копиране и Клониране на системи), решение за стартиране на предварително конфигуриран SAP софтуер в различни облачни доставчици (напр. Amazon), решения за инсталация, конфигуриране и обновяване на SAP системи, решение за управление и мониторинг на „живота“ на продукти и процеси в 11 ключови области - от планиране, през проектиране, въвеждане и тест, до поддръжка и анализ на ефективността, и други.

SAP Identity and Access Management пък е портфолио от продукти, свързани със сигурността и нивата за достъп на всеки един служител до определена информация. Чрез тях се предоставя и следи оторизацията на работниците, влизащи в дадена система и се намаляват значително рисковете, свързани със сигурността на данните.

Друга платформа е „Информационна система за околната среда, която позволява на компаниите да събират, проследяват, валидират, одитират и отчитат информацията, свързана с околната среда по бърз и синхронизиран със законовата рамка начин.