fbpx Броят на арбитражните дела е значително увеличен | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Броят на арбитражните дела е значително увеличен

Арбитражният съд към БТПП отчита многократно увеличаване броя на делата Образувани са 29 международни и 735 вътрешни дела. Увеличенито на международните дела е с около 3%, а на вътрешните с около 10% в сравнение с 2009 г. Предявените претенции са за повече от 21 000 000 евро и 160 000 000 лева. Приключените през 2010 г. са в по-голямата си част /около 51%/ в най-кратките /6- и 9- месечни/ срокове.

Най-значително събитие през отчетната година беше въвеждането на новата електронна програма за обработка на делата, чрез която се предоставя възможност за дистанционен достъп до електронното досие на делото не само от арбитрите и вещите лица, но и от представителите на страните по делата. Усъвършенстването на електронния достъп до делата е първата стъпка към въвеждането на електронния арбитраж, основата на чиято нормативна уредба беше поставена с приемането на Правилника за електронен арбитраж. По този начин АС при БТПП се нарежда на второ място в Европа след Арбитражния съд в Чехия, въвел пръв най- модерните технологии в работата си.

Българската търговско-промишлена палата продължава политиката на частично финансиране разглеждането на делата с малък интерес в Арбитражния съд за сметка на други източници, с което би следвало да се повиши интереса към арбитража. Така към предимствата на ниските разходи се прибавя възможността малките и средни предприятия да получат достъп до правосъдие, което се осъществува от елитните юристи на България, което иначе не биха могли да си позволят нито в държавния съд, нито да ги наемат като адвокати.