fbpx арбитраж | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
В последните години се наблюдава засилено използване на алтернативните методи за разрешаване на спорове заради качествата им да бъдат избирани съобразно и изключително от нуждите на спорещите.  Безспорно сред тях най-популярен особено за бизнеса е арбитража.
Динамиката на търговските взаимоотношения в национален и международен мащаб поставя пред бизнеса нелеката задача да избере оптимален способ за разрешаване на правни спорове в условията на все по-бързо развиващия се стопанс
Отборът на университета в Скопие и студентката от Софийския университет „Св.
Първи информационен семинар по медиация Mediation meets Judges, финансиран от програма Civil Justice на Европейския съюз събра повече от 40 съдии, медиатори, председатели на районни и градски съдилища от София,
Международното състезание по арбитраж Pre-Mot ще се проведе в БТПП в  началото на 2015 г.  В  подготвителното състезание ще участват български отбори от студенти по право. Това бе коментирано на среща между адв.
Медиацията е доброволна, неформална и поверителна процедура за решаване на спорове, при която трето неутрално лице – медиатор, подпомага спорещите страни сами и по своя воля да постигнат взаимно приемливо споразумение и има следните основни предимства в сравнение с арбитража и съдебния процес.: - Ст
През 2011 г. са образувани 37 международни и 744 вътрешни арбитражни дела. Увеличението на международните дела е с 22%, а на вътрешните с около 2% в сравнение с 2010 година. Това бе отчетено на годишното отчетно събрание на арбитражните колегии на АС при БТПП за 2011 г.
Арбитражният съд към БТПП отчита многократно увеличаване броя на делата Образувани са 29 международни и 735 вътрешни дела. Увеличенито на международните дела е с около 3%, а на вътрешните с около 10% в сравнение с 2009 г. Предявените претенции са за повече от 21 000 000 евро и 160 000 000 лева.
 Българската търговско-промишлена палата(БТПП) и Японската Асоциация за търговски арбитраж (ЯАТА) подписаха споразумение за търговски арбитраж.