арбитраж

04 Март 2015

БТПП домакинства първото състезание по международен търговски арбитраж

Отборът на университета в Скопие и студентката от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Станиела Тодорова станаха победители в Първото състезание по международен търговски арбитраж в София (FIRST SOFIA VIS PRE-MOOT), което се проведе в БТПП от 27 февруари до 1 март 2015 година....
30 Октомври 2014

Прависти разгледаха силата на медиацията

Първи информационен семинар по медиация Mediation meets Judges, финансиран от програма Civil Justice на Европейския съюз събра повече от 40 съдии, медиатори, председатели на районни и градски съдилища от София, региона, Пловдив и Варна. Инициатор бе БТПП.Палатата отдавна полага усилия за въвеждане...
02 Октомври 2014

Международно състезание по арбитраж ще се проведе в София

Международното състезание по арбитраж Pre-Mot ще се проведе в БТПП в  началото на 2015 г.  В  подготвителното състезание ще участват български отбори от студенти по право. Това бе коментирано на среща между адв. Олег Темников - треньор на отбора на СУ „Климент Охридски...
17 Ноември 2013

Предимства на медиация, арбитраж и съдебно производство

Медиацията е доброволна, неформална и поверителна процедура за решаване на спорове, при която трето неутрално лице – медиатор, подпомага спорещите страни сами и по своя воля да постигнат взаимно приемливо споразумение и има следните основни предимства в сравнение с арбитража и съдебния процес...
23 Март 2012

Повече дела решени в арбитражен съд

През 2011 г. са образувани 37 международни и 744 вътрешни арбитражни дела. Увеличението на международните дела е с 22%, а на вътрешните с около 2% в сравнение с 2010 година. Това бе отчетено на годишното отчетно събрание на арбитражните колегии на АС при БТПП за 2011 г. Значителен ръст бележи и...
19 Март 2011

Броят на арбитражните дела е значително увеличен

Арбитражният съд към БТПП отчита многократно увеличаване броя на делата Образувани са 29 международни и 735 вътрешни дела. Увеличенито на международните дела е с около 3%, а на вътрешните с около 10% в сравнение с 2009 г. Предявените претенции са за повече от 21 000 000 евро и 160 000 000 лева....
24 Януари 2011

Търговски арбитраж с Япония

 Българската търговско-промишлена палата(БТПП) и Японската Асоциация за търговски арбитраж (ЯАТА) подписаха споразумение за търговски арбитраж. В среща преди официалното подписване на документа участваха Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма, Евгени Ангелов, зам.-...
16 Септември 2004

Посредничеството и трудовият арбитраж -възможности за усъвършенстване на социалния диалог


Специалистите по управление на човешките ресурси са сред най-заинтересованите от развитието на социалния диалог и усъвършенстването на индустриалните отношения. Като посредници между очакванията на работодателя и работниците/служителите в трудовите отношения те много често участват в...