fbpx Прависти разгледаха силата на медиацията | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Прависти разгледаха силата на медиацията

Прависти разгледаха силата на медиацията

Първи информационен семинар по медиация Mediation meets Judges, финансиран от програма Civil Justice на Европейския съюз събра повече от 40 съдии, медиатори, председатели на районни и градски съдилища от София, региона, Пловдив и Варна. Инициатор бе БТПП.

Палатата отдавна полага усилия за въвеждане на медиацията като начин за разрешаване на спорове, тъй като бързината на намиране на решение е от голямо значение за бизнеса, който е ангажиран в правни спорове. Възможностите за търговски арбитраж също са приемливи за представителите на бизнеса, но има случаи, които са по-подходящи за медиация. При медиацията се постига особено важен ефект за фирмите - запазване на добрите отношения.

По време на работната част на семинара експертите разгледаха правната рамка за медиацията, по-конкретно Закона за медиация, приет през 2004 г. и изменян през 2006 2011 г. и Директивата за медиация на ЕС 52/2008.

Освен това бяха представени структурните етапи на провеждане на медиацията. Бяха разгледани нейните преимущества спрямо съдебното производство и другите алтернативни способи за разрешаване. Медиатори и съдии обсъдиха кои са подходящите и неподходящите случаи за използване на медиация.

Като част от семинарната програма бе симулиран конкретен случай на спор - със страни, съдия  и медиатори като бяха посочени няколко варианта за реакция на всички участници  преди и по време на медиацията. Бе разяснен начинът на работа на ЦСМ, който разполага с електронна програма за управление на делата и случаите - с въвеждането на информация по даден случай се генерира номер и се задават дни и часове за срещи. ЦСМ работи с 50 медиатори - експерти в различни области, обучени да прилагат медиация и да водят преговори по същество.

Участниците в семинара имаха възможност да обсъдят предизвикателствата пред медиацията в България - осигуряване на качествена медиация, инфраструктура и др.

Mediation meets Judges е европейски проект, изпълняван в България от БТПП, в партньорство с още 6 търговско-промишлени палати от Европейски страни, два центъра за медиация и Европейската асоциация на съдиите. Проектът се координира от Европалати и има продължителност 24 месеца, като се очаква да приключи в края на февруари 2016 г.

БТПП ще съдейства за изготвянето на наръчник за съдии за препращане към медиация, съобразен с националното законодателство, провеждане на поредица от информационни семинари и насърчаване на изграждане на пилотни схеми за препращане към медиация - центрове за спогодби към съдилищата, медиатори на повикване, или на постоянна работа и т.н.


 


 

Facebook коментари