fbpx Бум в търсенето на позиции, свързани с ИТ трансформации | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Бум в търсенето на позиции, свързани с ИТ трансформации

Броят на подписаните в България executive search проекти през 2023 се запазва на нива двойно по-високи от 2020. Ръстът в оборот е 17%, което основно отразява нарастването на заплатите през 2023 (с около 10%), т.к. обичайно хонорарът на консултантите по executive search се образува като процент от годишното възнаграждение за позицията. Увеличение идва и от възлагане на поръчки за по-високи позиции, както и от ръст в някои традиционно високо плащащи сектори като например Енергетика, Финанси, Фармация. 

Предизвикателна динамика през годината

Интересно е, че 2023 година бе най-предизвикателна по отношение на разпределението на проектите в рамките на годината. Много динамично първо полугодие и значително по-нисък брой проекти през втората половина. В повечето сектори се наблюдаваше период на обмисляне и изготвяне на прогнозни резултати и планове, съобразени с очакванията за рецесия в Западна Европа.

В IT-индустрията някои вече стартирали проекти бяха „замразени“, за да се изчака по-ясен сигнал за бъдещето на сектора. Това изглеждаше като напълно логично отражение на тенденциите и процесите в CAЩ и Западна Европа за оптимизации и намалени бюджети за дигитализация.

По отношение на активността по сектори, основният ръст спрямо предходната година идва не от обичайните компании-ползватели на executive search услугата, a от по-нови или рядко обръщащи се към услугите ни сектори – напр. рудодобив; енергетика, транспорт и логистика, фармация и здравеопазване (при последните в предишния 3-годишен период течаха процеси по трансформация и централизация на структури извън рамките на България). Транспорт и логистика е секторът с най-голям ръст в ползването на директното търсене за мениджърските позиции през 2023 година. Най-малко проекти по executive search пък наблюдаваме в ИТ, технологии, телеком и медия, услуги, управление и строителство на имоти.

Бум в дигитализацията и търсенето на позиции, свързани с ИТ трансформации

Секторите с най-голяма активност и нужда от допълнителната стойност на executive search-услугите остават индустриалният и секторът на бързооборотните стоки. Производствените компании отбелязват ръст, близък до средния за пазара, но като абсолютна стойност спрямо бързооборотните стоки са в почти двоен размер, с което догонват индустриалния сектор с 30-процентен ръст през миналата година. И в двата сектора, наред с търсенето на класическите лидерски позиции, се наблюдава бум в дигитализацията и нараства търсенето на позиции, свързани с ИТ трансформации, дигитализация на процеси и инфраструктура, управление на данни. Все повече компании вървят към real-time data-driven decision-making,  защото именно този подход може да ги запази конкурентноспособни и ефективни.

Нараства търсенето и на професионалисти в областта ESG (екологично, социално и корпоративно управление) – голяма част от компаниите стартираха търсене на подобни професионалисти през 2023, а други планират да привлекат такива през 2024. Тези роли очакваме да бъдат сред приоритетните за целия регион, като това е пряка функция на нормативната рамка и отчитането, които влизат в сила на ниво EC. В по-дългосрочен план, предстои да наблюдаваме и дали ще има ефект нуждата от квоти или регулации в наемането и заплащането на жени на борд позиции. За 2023 година процентът на назначени дами на лидерски позиции по БЕСА проекти е 31% и отбелязва малък ръст в 3-годишен период 

Макар executive search-компаниите да са част от международни групи и вериги, приходите им се генерират в 90% от случаите на местно ниво. Липсата на много „международни“ проекти – реферирани клиенти отвън или съдействие в задгранични проект – се дължи и на липсата на сериозни нови инвестиции в страната. От друга страна, наблюдаваме повторяемост на клиентите, често формализирани с рамкови споразумения, което дава стабилност и предсказуемост за бизнеса и говори за изграждане на качество и доверие в отношенията.

Прогнози за 2024 за търсенето на услугата executive search

Въпреки „охлаждането“ на пазара на труда и усещането за по-лесен достъп до кандидати, компаниите ще продължат  да отделят бюджети за програмите си за вътрешно развитие на мениджъри и лидери, и средства за идентифициране и задържане на таланти. Инвестициите им в търсене на нови таланти ще са целеви и продиктувани от нуждата от нови знания и компетенции, свързани с генерални макроикономически трендове, конкретен бизнес размах и нормативни изисквания.

В тази връзка, през 2024 очакванията са за задържане на нивата на executive search на по-ниски или близки до тези от 2023.

През първото тримесечие на 2024г. вече се наблюдава търсене както на executive search услугата, така и на съпътстващите директния подбор консултантски услуги като интерим мениджмънт, оценка на лидерски потенциал, динамика и ефективност на лидерските екипи, мапинг на пазара.