fbpx Цените на имотите запазват нива, въпреки спада в броя на сделките | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Цените на имотите запазват нива, въпреки спада в броя на сделките

През четвъртото тримесечие на 2018г. се наблюдава постепенно, но видимо забавяне в покачването на цените на имотния пазар. Това все още не значи спад, нито има признаци за такъв. Банките кредитират повече сделки, а на пазара на недвижими имоти се наблюдава излизането на мащабни жилищни проекти и все повече купувачи бързат да си осигурят имот в момента на започване на строителството. Статистиката на банките отбелязва огромен ръст при ипотеки с над 80% кредитно финансиране. За четвъртото тримесечие българският купувач е основен в пазара на недвижими имоти, което го прави и малко по-стабилен. Забелязва се тенденция купувачите да обмислят по-добре преди да инвестират в недвижим имот и да не купуват на всяка цена.

Жилищни имоти

За спад на цените на жилищата в София е трудно да се говори, но в сравнение с предходните години ръстът видимо се забавя.
Публикуваните от Националният статистически институт (НСИ) данни за индекса на цените за третото тримесечие на 2018 г., показват, че годишният ръст на цените достига 6,3% за периода. За съпоставка, данните от първото тримесечие отчетоха годишен ръст от 7,1% за периода, а за второ – 7,5% за периода. Спрямо предходното тримесечие ръстът е едва 0,77%, който е и най-ниският резултат от 2015 г. насам.

По отношение на сектор „Строителство“ данните на Националния статистически институт отчитат ръст. По предварителни данни през октомври 2018 г. индексът на продукцията в сектора, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 3,3% над равнището от предходния месец. През октомври 2018 г. в сравнение със същия месец на 2017 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 1,8%.

Търсене

Експертите на Arco Real Estate отчита спад в броя на постъпилите запитвания за покупка на имот в размер на 7,1% за четвъртото тримесечие на 2018 г., спрямо периода юли-септември на 2018 г., който допълнително подкрепя твърдението за наблюдаващ се спад в броя на сключените сделки, започнал през третото тримесечие.

78% от клиентите на Агенцията са за Апартаменти, като 71% от тях са предпочели тухлени жилища, а 74% от сделките са за жилища в нови тухлени сгради в строеж. Незначителни са корекциите на цените - в хода на преговорите се постига намаляване 1-3%, като в отделни случаи отстъпката в цената стига до 5%.

И през четвъртото тримесечие се наблюдава поддържане на повишен интерес към покупка на парцели, който се изразява в увеличаване на броя запитвания с почти 11% спрямо предходното тримесечие и 2,4 пъти спрямо същия период на изминалата година. Търсенето продължава да е основно на парцели за жилищно строителство – 86% от постъпилите запитвания и едва 14% са за парцели за промишлено строителство. Търсенето на парцели за строителство на еднофамилни къщи е в районите около София с ценови рамки за Драгалевци, Симеоново и Бояна около 200 евро/м2,   Бистрица – 150/м2, Горна Баня и Банкя – 100/м2. На лице е липса на предлагане на имоти с добър достъп и уредена регулация, което са основните изисквания на купувачите.