fbpx Център за биопроизводство отваря врати | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Център за биопроизводство отваря врати

Център за биопроизводство отваря врати

През октомври професионален, информационен и образователен център в сферата на биопроизводството ще започне да работи в
Хасково. Проектът за изграждането му е на фирма "Трейд Проджект енд Сървис"АД и ХДИ Застраховане АД. Целта на центъра е да обогати и улесни достъпа до информация, свързана с производството, преработката и всички видове застраховане на биопродукти у нас. По-голяма част от българските потребители и производители в момента не познават биологичните продукти и специфичния им начин на производство, свързан най-вече със здравословния ефект. Оказва се, че те не различават и биологичната маркировка, въведена от Европейския съюз,

Това е съществена причина за нуждата от обучение и квалификация в тази област


Факт е, че информацията за биологичните продукти е недостатъчна, а правилата за производство и сертифициране се нуждаят от допълнително опознаване, популяризиране и реклама.
Основна цел на проекта е да стимулира процесите, свързани с познаването на биопроизводството, сертифицирането, формите на сигурност при производството
и износа на стоки
Той е разработен на няколко нива, като се имат предвид различните целеви групи и техните потребности. Проектът е
насочен към частни земеделски производители, действащи малки и средни предприятия, ангажирани в преработката на храни и напитки
и трайно безработни (представители на етническите групи), които да бъдат ангажирани в събирането на билки, гъби, плодове и
зеленчуци.

Информационният и професионален център за квалификация ще осигурява
достъп до пълна информация за перспективите в квалификацията на кадри в сферата на биопроизводството, застраховането и сертифицирането на стоки.
Български и чуждестранни специалисти в областта на биопроизводството, маркетинга, селскостопанската дейност и застрахователното дело ще провеждат семинари и курсове на обучение за всички видове продукти и
услуги в този сектор.
Малките и средните предприятия ще имат възможност да получат финансова и консултантска подкрепа чрез международни програми и институции в секторите на
еко- и биопроизводството, опаковане на храни и напитки.
Центърът предвижда провеждане на обучения и практически занятия по места във връзка с подготовката на отделни МСП и частни земеделски производители за кандидатстване по проекти
в това число изготвяне на документация, сертифициране и видове застраховане.
Всички те ще имат непрекъснат интернет достъп до всички сайтове с български и чуждестранни организации, частни инвестиционни компании, ангажирани в сферата на биологичното производство.

За контакти:
тел.: 0887 222 647

 

Facebook коментари